Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Publication details

Zhlukovanie pomocou detekcie hraníc modusov

Journal Article

Ocelíková E., Klimešová Dana, Zolotová I.


serial: Acta Avionica vol.4, 5 (2002), p. 50-53

research: CEZ:AV0Z1075907

project(s): 87, GA MŠk, KSK1019101, GA AV ČR

keywords: clester analysis, mode boundary

abstract (sla):

Článok sa zaoberá problematikou zhlukovania objektov, ktoré sú charakterizované p-rozmernými vektormi, ktoré z hľadiska matematickej štatistiky môžeme považovať za realizácie p-rozmernej náhodnej veličiny. Tento pohľad umožňuje pristupovať k tvorbe zhlukov na základe existencie a polohy modusov funkcie hustoty pravdepodobnosti viacrozmernej náhodnej premennej.

abstract (eng):

The papers describes the cluster analysis method which is based on modus boundary detection. We disccuss the case of p-dimensional probability density function, the resolution and the way use.

Cosati: 09K

RIV: BC

21.12.2012 - 16:10