Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Publication details

Ověřená technologie určování vodorovných pohybů výškových budov pozemním interferometrickým radarem

Pilot plant, v. technol., variety, breed

Talich Milan, Glöckner M., Antoš Filip, Soukup Lubomír, Havrlant Jan, Böhm Ondřej, Závrská M., Šolc Jakub


publisher: ( 2014)

project(s): FR-TI4/436, GA MPO

keywords: radar interferometry, horizontal movements, high-rise buildings, geodesy

preview: Download

abstract (cze):

Byla vytvořena a ověřena technologie určování vodorovných pohybů výškových budov měřením prováděným pozemním interferometickým radarem IBIS-S. Tato metoda umožňuje sledovat vodorovné pohyby výškových budov ve více bodech současně. Sledované body není třeba osazovat žádnými kovovými odražeči, neboť na budově se zpravidla nacházejí výrazná rozhraní pater, která tvoří dobré odražeče radarového signálu a jsou na plášti budovy rovnoměrně rozložena. Vodorovné pohyby lze snímat dynamicky s vysokou snímací frekvencí (200 Hz) a dosáhnout přitom, jsou-li k měření vhodné podmínky, přesnosti až 0.01 mm v reálném čase.

abstract (eng):

Technology of determination of horizontal movements of high-rise buildings and skyscrapers was established and verified. The technology is based on interferometric measurements provided by terrestrial radar device IBIS-S. The method of radar interferometry enables monitoring of horizontal movements of a high-rise buildings simultaneously at several points. The points need not to be signalized by metal corner reflectors because on a building are typically located significant interface floors, which are good reflectors of the radar signal that are evenly distributed in vertical direction. Horizontal movements can be dynamically captured with high sampling frequency (200 Hz) and real-time accuracy up to 0.01 mm (in case of suitable circumstances).

RIV: DE

21.12.2012 - 16:10