Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Publication details

PIZZARO - Prostředky pro identifikaci obrazového záznamového zařízení, autentifikaci a rekonstrukci obrazu

Prototype, methodology, f. module, software

Zitová Barbara, Šroubek Filip, Flusser Jan, Kamenický Jan, Novozámský Adam, Mahdian Babak, Bartoš Michal, Saic Stanislav, Zita Aleš, Šorel Michal, Kotera Jan


publisher: ( 2014)

project(s): VG20102013064, GA MV

keywords: image forensics, image restoration, image tampering detection

preview: Download

abstract (cze):

Předmětem projektu PIZZARO je vývoj softwarového produktu pro podporu identifikace a autentifikace obrazových záznamových zařízení a materiálu a rekonstrukce zachycené obrazové informace. V dnešní době je forenzní analýza digitální fotografie, videa a odpovídajících snímacích zařízení často součástí vyšetřování a důkazního řízení. Obrazová snímací zařízení, jako například digitální fotoaparáty či digitální videokamery, jsou dnes běžně dostupná, dokonce některé druhy kriminality (dětská pornografie) jsou na nich přímo závislé. V projektu PIZZARO jsme se věnovali vývoji produktu, který umožní lépe analyzovat digitální obrazové materiály (snímky i videa) než je možno existujícími metodami v kriminalistické praxi.

abstract (eng):

The goal of PIZZARO was to develop a software solution for identification of imaging devices and data and for reconstruction of acquired images and video. Nowadays, forensic analysis of digital photographs, video, and corresponding scanning devices is an important part of crime investigation and lawsuits. Imaging devices such as digital cameras and camcorders are commonly available, moreover some of the criminal acts are directly dependent on them (children pornography). Project PIZZARO developed tools that improve the analysis of digital images and videos, and outperform existing methods currently used in crime investigation.

RIV: JD

21.12.2012 - 16:10