Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Publication details

Expertní systém monitoringu deformací rizikových objektů a lokalit - Modul IBIS Rádce

Prototype, methodology, f. module, software

Böhm Ondřej, Havrlant Jan, Šolc Jakub, Talich Milan, Soukup Lubomír, Antoš Filip, Glöckner M., Závrská M.


publisher: ( 2016)

project(s): FR-TI4/436, GA MPO

keywords: radar interferometry, geodesy, movements, deformations, expert system

preview: Download

abstract (cze):

Expertní systém pro řešení problematiky určování a monitoringu deformací rizikových objektů a lokalit pozemním interferometickým radarem IBIS-S a IBIS-L. Obsahuje soubor zcela nových ověřených technologií zpřístupněných interaktivním způsobem na Internetu. Součástí jsou navíc i webové aplikace pro analýzu deformací, umožňující vizualizovat výsledky analýzy formou 2D a 3D modelů. Modul IBIS- Rádce slouží pro interaktivní hledání řešení konkrétních úloh.

abstract (eng):

Expert system for solving problems of monitoring and determination of deformations of hazardous objects and localities by interferometric ground based radar IBIS-S and IBIS-L. The system contains a set of completely new proven technologies made available on the Internet in an interactive way. These are also part of the web application for analysis of the deformation, allowing visualization of the analysis results in the form of 2D and 3D models. IBIS-Advisor module is tool for interactive search of solutions for specific problems.

RIV: DE

21.12.2012 - 16:10