Ústav teorie informace a automatizace

Ornstein-Uhlenbeck processes driven by cylindrical Lévy processes

Přednášející: Markus Riedle
Pracoviště: King's College London
Datum a čas konání: 06.03.2017 - 15:30
Místnost: 203
Oddělení: Stochastická informatika (SI)

Podrobnosti:

bstract - Postscript, PDF
Ustav teorie informace a automatizace