Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ornstein-Uhlenbeck processes driven by cylindrical Lévy processes

Datum a čas: 
06.03.2017 - 15:30
Místnost: 
Externí přednášející: 
Markus Riedle
Pracoviště externího přednášejícího: 
King's College London
bstract - Postscript, PDF
25.02.2017 - 10:30