Ústav teorie informace a automatizace

Ing. Mushfiqul Alam

Oddělení: Teorie řízení (TŘ)
Publikace na ÚTIA: seznam

Email:
Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti o doktoranském studiu:

Školitel: Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Obor doktorandského studia: Provoz a řízení letecké dopravy
Typ studia: prezenční
Fakulta: Fakulta elektrotechnická ČVUT
Doba studia: 01.10.2013-
Odpovědnost za obsah: TR
Poslední změny: 03.04.2017
Ustav teorie informace a automatizace