Ústav teorie informace a automatizace

Mgr. Michal Houda, Ph.D.

Tato osoba není již aktivní na ÚTIA.

Pozice: Postdoktorand
Oddělení: Ekonometrie (E)
Odborné zájmy: Stochastické programování, stabilita, empirické odhady, aproximace
Publikace na ÚTIA: seznam

Odpovědnost za obsah: E
Poslední změny: 11.01.2016
Ustav teorie informace a automatizace