Ústav teorie informace a automatizace

Mgr. Aleš Antonín Kuběna

Pozice: Doktorand
Oddělení: Ekonometrie (E)
Publikace na ÚTIA: seznam

Email:
Telefon: +420 26605 2844
Místnost: 223
Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti o doktoranském studiu:

Školitel: RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Název disertační práce: Ekonomické a evoluční dopady rozhodování řízeného emocemi
Obor doktorandského studia: teoretická biologie
Typ studia: prezenční
Fakulta: Přírodovědecká fakulta UK
Doba studia: 25.09.2009-
Odpovědnost za obsah: E
Poslední změny: 03.04.2014
Ustav teorie informace a automatizace