Ústav teorie informace a automatizace

Mgr. Matěj Lébl

Publikace na ÚTIA: seznam

Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti o doktoranském studiu:

Školitel: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Typ studia: prezenční
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Doba studia: 01.10.2017-
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 06.10.2017
Ustav teorie informace a automatizace