Ústav teorie informace a automatizace

PhDr. Aleš Maršal

Pozice: Doktorand
Oddělení: Ekonometrie (E)
Odborné zájmy: makroekonomie
Publikace na ÚTIA: seznam

Email:
Telefon: +420 26605 2471
Místnost: 247
Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti o doktoranském studiu:

Školitel: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Název disertační práce: Model malé otevřené ekonomiky
Obor doktorandského studia: Ekonometrie
Fakulta: Fakulta sociálních věd UK
Doba studia: 19.09.2010-
Odpovědnost za obsah: E
Poslední změny: 19.01.2015
Ustav teorie informace a automatizace