Ústav teorie informace a automatizace

Zohreh Mohammadalizadeh Bakhshmandi, MSc.

Pozice: Doktorand
Oddělení: Adaptivní systémy (AS)
Odborné zájmy: Strojové učení, Systémy s mnoha agenty
Publikace na ÚTIA: seznam

Email:
Telefon: +420 26605 2817
Místnost: 469
Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti o doktoranském studiu:

Školitel: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Název disertační práce: Kooperační rozhodování
Obor doktorandského studia: Informatika, 4I1Teoretická informatika
Typ studia: prezenční
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Doba studia: 01.10.2016-
Odpovědnost za obsah: general
Poslední změny: 16.01.2017
Ustav teorie informace a automatizace