Ústav teorie informace a automatizace

Mgr. Gabriel Pathó

Pozice: Doktorand
Publikace na ÚTIA: seznam

Telefon: +420 2345
Místnost: 225
Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti o doktoranském studiu:

Školitel: Doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
Název disertační práce: Matematické modelování tenkých filmů z martenzitických materialů
Obor doktorandského studia: Matematické a počítačové modelování (4F11)
Typ studia: interní
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Doba studia: 01.10.2010-
Odpovědnost za obsah: MTR
Poslední změny: 21.01.2014
Ustav teorie informace a automatizace