Ústav teorie informace a automatizace

Geometric registration of degraded images

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): GP102/01/P065
Trvání: 2000 - 2002
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 07.10.2009
Ustav teorie informace a automatizace