Ústav teorie informace a automatizace

Image analysis and automatic analysis of artwork material layers

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): AV ČR M100750901
Poskytovatel: Interní podpora projektů mezinárodní spolupráce AVČR
Trvání: 2009 - 2010
Publikace na UTIA: list

Další informace:

Podpora mezinárodní spolupráce (M100750901) s Hamilton Kerr Institute, University of Cambridge.
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 19.04.2010
Ustav teorie informace a automatizace