Ústav teorie informace a automatizace

Structure and Universality in Complex Control Systems Design

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Oddělení:
Podporováno (ID): GA102/05/0011
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2005 - 2007
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: TR
Poslední změny: 21.03.2012
Ustav teorie informace a automatizace