Ústav teorie informace a automatizace

Surface-modified carbon composites as potential implantes into human body

Vedoucí projektu: RNDr. Jiří Michálek, CSc.
Oddělení: SI
Podporováno (ID): GA101/06/0226
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2006 - 2008
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: SI
Poslední změny: 01.06.2010
Ustav teorie informace a automatizace