Ústav teorie informace a automatizace

Optimization of the economy of driving based on the currently measured data

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): TA01030123
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Zaměření projektu: aplikační
Trvání: 2011 - 2013
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Projekt se zabývá návrhem algoritmů zaměřených na optimalizaci spotřeby pohonných hmot u osobního automobilu z hlediska ekonomického i ekologického. Pro řešení je použita Bayesovská teorie. Předpokládaným výsledkem je návrh optimálního řízení založeného na využití dat měřených na automobilu a externích pozorováních, přičemž řídícími veličinami jsou ``plyn'', ``brzda'' a ``rychlostní stupeň''. Snížení spotřeby paliva bude dosaženo díky sledování modelu doporučené rychlosti, který je použit jako set-point. Výsledný řídící systém bude zapojen do testovacího vozidla, přičemž řidič může tento systém v případě potřeby odpojit.

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 26.04.2012
Ustav teorie informace a automatizace