Ústav teorie informace a automatizace

Aggregation Principles in Economic-Mathematical Models

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc.
Oddělení: E
Podporováno (ID): GA402/04/1026
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2004 - 2006
Publikace na UTIA: list

Tým řešitelů:
  • Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Odpovědnost za obsah: E
Poslední změny: 15.03.2012
Ustav teorie informace a automatizace