Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Development and Decision under Uncertainty in Economic Time Dependent Systems

Identifikační číslo: 
GAČR 402/01/0339
Zahájení: 
01.01.2001
Ukončení: 
01.01.2003
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Publikace ÚTIA: 
seznam
21.01.2011 - 10:55