Ústav teorie informace a automatizace

Semantical Component of Vague Verbal Data

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc.
Oddělení: E
Podporováno (ID): IAA1075301
Poskytovatel: Grantová Agentura AVČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2003 - 2006
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

S tím, jak přibývá aplikací matematických metod v nových přírodovědných a společenskovědních oblastech, vzniká stále naléhavější potřeba zvládnout také práci s vágními kvantitativními podklady, často vyjádřenými verbálními obraty, jako "málo", "vysoký","Přibližně...","něco mezi..." a podobnými. Osvědčeným nástrojem pro modelování vágních dat jsou fuzzy, veličiny, podrobně studované v literatuře. Zkušenost s modelováním konkrétních situací ukazuje, že jsou nástrojem poměrně hrubým. Jádro problému nebývá ani tak v kvantitativní (číselné) složce fuzzy veličiny, jako spíše v její složce kvalitativní (semantické), která reprezentuje vágnost obsaženou v příslušných verbálních obratech. Předmětem výzkumu v předloženém projektu je právě tato kvalitativní složka a její logická i funkcionální reprezentace.
Odpovědnost za obsah: E
Poslední změny: 15.03.2012
Ustav teorie informace a automatizace