Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Validation of Economic Decision Models and Results

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA402/05/0115
Zahájení: 
01.01.2005
Ukončení: 
01.01.2007
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Cílem navrhovaného grantového projektu je evaluace rozhodovacích modelů pro dynamické modely ekonomických a finančních systémů zatížených neurčitostí. Pro řešení úloh tohoto typu jsou ve značné míře využívány pravděpodobnostní přístupy založené předevšímna metodách vícestupňového stochastického programování a stochastického dynamického programování. Pozornost bude zaměřena na rozbor přístupů pro samotný návrh modelu s ohledem na volbu typu účelové funkce a modelování vstupních scénářů a bude ukázáno, jakým způsobem zvolený typ účelové funkce i použité scénáře ovlivní možnosti řešení a dosažené výsledky, zejména s ohledem na odhady chyb, kontaminaci, stabilitu výpočetních postupů a analýzu citlivosti na nepřesně zadané parametry. Zvláštní pozornost bude věnována výpočetním aspektům navržených přístupů s ohledem na možnosti řešení rozsáhlých úloh. Výpočetní postupy budou testovány na datech z konkrétních úloh. V rámci projektu budou též dále rozpracovány některé z původních výsledků dosažených při
Publikace ÚTIA: 
seznam
26.03.2012 - 07:37