Ústav teorie informace a automatizace

Advanced Mathematical Methods in Retrieval, Processing and Applications of Knowledge and Information in Complex and Non-deterministic Systems

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc.
Oddělení:
Podporováno (ID): AV0Z10750506
Poskytovatel: Výzkumný záměr AVČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2005 - 2011
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: VU
Poslední změny: 18.04.2014
Ustav teorie informace a automatizace