Ústav teorie informace a automatizace

Investigation of terrestrial InSAR efficiency for deformation analysis of hazardous objects and localities

Vedoucí projektu: Ing. Milan Talich, Ph.D., Ing. Lubomír Soukup, Ph.D.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): FR-TI4/436
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zaměření projektu: aplikační
Trvání: 2012 - 2016
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Hlavním účelem projektu je napomoci českým geodetickým firmám využít progresivních měřicích a zobrazovacích technologií založených na pozemním radarovém snímání. Tyto technologie, označované jako SAR (Synthetic Aperture Radar), příp. InSAR (Interferometric SAR), umožňují monitorovat a analyzovat deformace důležitých, rizikových stavebních objektů nebo přírodních útvarů a lokalit jako jsou např. přehradní hráze, dálniční a železniční mosty, opěrné stěny zářezů, chladicí věže, skalní masivy, svahy ohrožené sesuvy, erozní oblasti, apod. Tyto rizikové objekty a lokality mohou být narušeny přírodními živelnými událostmi (např. povodně, vichřice, eroze, seismická aktivita) nebo neopatrnou činností člověka (např. havárie, důlní činnost) a způsobit tak značné materiální škody nebo ohrožení zdraví, příp. života lidí. Účelu projektu bude dosaženo vytvořením metodických a technologických postupů pro sběr InSAR dat a jejich následné zpracování moderními matematicko-statistickými metodami prostřednictvím výpočetních a vizualizačních nástrojů dostupných on-line na Internetu.

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 02.10.2013
Ustav teorie informace a automatizace