Ústav teorie informace a automatizace

EMC2 - Embedded Multi-Core Systems for Mixed Criticality Applications in Dynamic and Changeable Real-Time Environments

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Oddělení: ZS
Podporováno (ID): 7H14005
Poskytovatel: Zahraniční poskytovatel
Zaměření projektu: aplikační
Trvání: 2014 - 2017
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Tým řešitelů:

Další informace:

Grant agreement number: 621429
Call: ARTEMIS-2013-1
Odpovědnost za obsah: ZS
Poslední změny: 22.11.2017
Ustav teorie informace a automatizace