Ústav teorie informace a automatizace

THINGS2DO - THIN but Great Silicon 2 Design Objects

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Oddělení: ZS
Podporováno (ID): 7H14007
Poskytovatel: Zahraniční poskytovatel
Zaměření projektu: aplikační
Trvání: 2014 - 2017
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Tým řešitelů:

Další informace:

Grant agreement number: 621221
Call ENIAC-2013-2
Odpovědnost za obsah: ZS
Poslední změny: 21.07.2017
Ustav teorie informace a automatizace