Ústav teorie informace a automatizace

ALMARVI - Algorithms, Design Methods, and Many-Core Execution Platform for Low-Power Massive Data-Rate Video and Image Processing

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Oddělení: ZOI ZS
Podporováno (ID): 7H14004
Poskytovatel: Zahraniční poskytovatel
Zaměření projektu: teoretický, aplikační
Trvání: 2014 - 2017
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Tým řešitelů:

Další informace:

 

Grant agreement number: 621439
Call: ARTEMIS-2013-1

Odpovědnost za obsah: ZOI ZS
Poslední změny: 22.11.2017
Ustav teorie informace a automatizace