Ústav teorie informace a automatizace

InVideo - Image Analysis for the Police of the Czech Republic

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc., Ing. Jan Kamenický, Ph.D.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): VH20172018014
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Zaměření projektu: teoretický, aplikační
Trvání: 2017 - 2018
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Předmětem je vytvoření systému poskytujícího pomocí metod CV (computer vision) efektivní automatizovanou analýzu obrazových dat v podmínkách Policie ČR , který by měl obsahovat následující funkcionality - Intelli-player, Face Recognition, License Plate Recognition, Human Body Recognition.

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 25.07.2017
Ustav teorie informace a automatizace