Ústav teorie informace a automatizace

Recurrent probabilistic neural networks

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Grim, CSc.
Oddělení: RO
Podporováno (ID): GA102/07/1594
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2007 - 2010
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: RO
Poslední změny: 29.04.2012
Ustav teorie informace a automatizace