Ústav teorie informace a automatizace

Center for Applied Cybernetics

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc.
Oddělení:
Podporováno (ID): 1M0567
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání: 2005 - 2008
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: TR
Poslední změny: 07.10.2009
Ustav teorie informace a automatizace