Ústav teorie informace a automatizace

Advanced tools for control and monitoring of complex systems

Vedoucí projektu: Ing. Tatiana Valentine Guy, Ph.D.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): MŠMT ME 2000-02
Poskytovatel: Zahraniční poskytovatel
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2001 - 2002
Publikace na UTIA: list

Další informace:

Czech-Slovenian intergovernmental S&T cooperation
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 28.01.2011
Ustav teorie informace a automatizace