Ústav teorie informace a automatizace

Idealist2011 Trans-national cooperation among ICT National Contact Points

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Oddělení: ZS
Podporováno (ID): FP7-ICT-231367
Poskytovatel: Zahraniční poskytovatel
Trvání: 2008 - 2011
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Ideal-ist je zaměřen na pomoc organizacím při řešení otázky spojené s vyhledání partnerů do projektů v oblasti ICT (Informační a komunikační technologie) 7. rámcového programu EU pro výzkum a vývoj.

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: ZS
Poslední změny: 11.10.2011
Ustav teorie informace a automatizace