Ústav teorie informace a automatizace

seminář AS: Jak uvést algoritmické obchodování do praxe?

Přednášející: RNDr. Jan Šindelář, Ph.D.
Pracoviště: Finematic
Datum a čas konání: 30.01.2017 - 11:00
Místnost: 474
Oddělení: Adaptivní systémy (AS)

Podrobnosti:

V příspěvku Vám představím naši firmu Finematic a popíšu, kam jsme se dostali za dva a půl roku živého obchodování na burze. Krátce povyprávím o naší pomalejší strategii i strategii vysokofrekvenčního obchodování. Na závěr předložím několik zajímavých problémů, o jejichž řešení bychom se mohli pokusit s někým z vás.
Ustav teorie informace a automatizace