Ústav teorie informace a automatizace

AS seminář: Modelování a řízení PMSM pohonů

Přednášející: Ing. Květoslav Belda, Ph.D.
Datum a čas konání: 19.03.2012 - 11:30
Místnost: 474
Oddělení: Adaptivní systémy (AS)

Podrobnosti:

Seminář se bude věnovat modelování a řízení 3fázových synchronních motorů s permanentními magnety (Permanent Magnet Synchronous Motor = PMSM). Zmíněné motory se uplatňují v moderních průmyslových pohonech výrobních strojů a robotů ale i v pohonech dopravních prostředků.

Modelování bude prezentováno na základě matematicko-fyzikální analýzy ideálního točivého stroje. Následně budou shrnuty základní prvky modelově orientovaného návrhu řízení založeného na algoritmech prediktivního řízení.

Prezentované teoretické výsledky budou demonstrovány ukázkami standardního vektorového PI řízení a vyvíjeného prediktivního řízení v úloze řízení rychlosti výše uvedených motorů. Ukázky budou komentovány vzhledem k obecnému sledu operací modelově orientovaného přístupu k řízení vycházejícího z dlouhodobého výzkumu v oddělení AS.

Ustav teorie informace a automatizace