Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

AS seminář: On-line optimalizace radiační monitorovací sítě pomocí mobilních měřících zařízení

Datum a čas: 
23.01.2012 - 11:30
Místnost: 
Přednášející: 
V příspěvku bude představena nově vyvíjena metodika pro optimalizaci radiační monitorovací sítě pomocí mobilních zařízení. Problém je formulován jako rozhodovací úloha za neurčitosti, kde rozhodnutím je nová poloha měřícího zařízení a ztrátová funkce je definována pomocí entropie. Jako alternativní ztrátovou funkci uvažujeme očekávanou chybu klasifikace počtu zasažených obyvatel.
24.01.2012 - 12:33