Ústav teorie informace a automatizace

Služby přístupné z internetu

Přístup k poštovnímu serveru.
Přístup k FTP serveru.
Přístup k poštovním konferencím.

Streaming z přednáškového sálu
Vysílání je prováděno pro vybrané akce, pro jeho příjem je třeba mít nainstalovaný RealPlayer.
Odpovědnost za obsah: VS
Poslední změny: 06.04.2011
Ustav teorie informace a automatizace