Ústav teorie informace a automatizace

general

Odborová organizace ÚTIA

Odbory UTIA

Základní organizace OSPVV č. 38-0010-3108

Výbor

Dny otevřených dveří

logo-TVT2016-cs-upr.png

Místo konání: Pod vodárenskou věží 4, Praha 8
Datum a doba otevření: 10. a 11. listopadu, 10 - 15 hod.
Kontakt: Dr. Ing. Lubomír Soukup, tel.: 266 052 551, e-mail: soukup@utia.cas.cz
Registrace: Prosíme návštěvníky o oznámení jejich zájmu o exkurzi s předstihem alespoň den předem.

Dny otevřených dveří

TVT 2016

Místo konání: Pod vodárenskou věží 4, Praha 8
Datum a doba otevření: 10. a 11. listopadu, 10 - 15 hod.
Kontakt: Dr. Ing. Lubomír Soukup, tel.: 266 052 551, e-mail: soukup@utia.cas.cz
Registrace: Prosíme návštěvníky o oznámení jejich zájmu o exkurzi s předstihem alespoň den předem.

Mohammadalizadeh Bakhshmandi

Jméno: 
Zohreh
Titul za jménem: 
MSc.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Machine Learning, Multi-Agent Systems
Odborné zájmy (česky): 
Strojové učení, Systémy s mnoha agenty
Kontakty
Místnost: 
469
Linka: 
2817
Mail: 
za
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Cooperative Decision Making
Téma práce (česky): 
Kooperační rozhodování
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
Informatika, 4I1Teoretická informatika
Začátek studia: 
01.10.2016
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Fexa

Jméno: 
Pavel
Oddělení: 
P
Pozice česky: 
údržbář
Kontakty
Místnost: 
015
Linka: 
2294
Mail: 
fexap
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ne
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Škvára

Jméno: 
Vít
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Bayesian estimation
Odborné zájmy (česky): 
Bayesovské odhadování
Kontakty
Místnost: 
362
Linka: 
2546
Mail: 
skvara
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
Matematické inženýrství
Začátek studia: 
01.10.2016
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Zápisy 2016

Zápisy z roku 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.

Přiložené soubory obsahují zápisy ve formátu PDF.

Kůs

Jméno: 
Václav
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
research associate
Pozice česky: 
vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
Statistical estimators of probability densities within minimum distance principle based on the theory of disparities or information divergences. Evaluation and verification of the main statistical properties of the estimates, their consistency, robustness and efficiency applied to multi-agent and DM data sets.
Odborné zájmy (česky): 
Statistické odhady hustot pravděpodobností pomocí principu minimální vzdálenosti založených na teorii dispartity a informačních divergencích. Vyhodnocení a verifikace základních statistických vlastností odhadů jako konsistence, robustnost a eficience a jejich aplikace na multiagentní a rozhodovací problémy.
Kontakty
Místnost: 
479
Linka: 
2307
Mail: 
kus
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

The systems described by partial differential equations with different types of delays

Vedoucí projektu: Prof. Oleksandr Rezunenko, Ph.D.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): GA16-06678S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2016 - 2018
Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace