Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

general

Odborová organizace ÚTIA

Odbory ÚTIA

Základní organizace OSPVV č. 38-0010-3108

IČO: 03740340

Výbor

Stanovy

13.06.2018 - 13:53

Dny otevřených dveří

Místo konání: Pod vodárenskou věží 4, Praha 8
Datum a doba otevření: 10. a 11. listopadu, 10 - 15 hod.
Kontakt: Dr. Ing. Lubomír Soukup, tel.: 266 052 551, e-mail: soukup@utia.cas.cz
Registrace: Prosíme návštěvníky o oznámení jejich zájmu o exkurzi s předstihem alespoň den předem.

02.05.2018 - 13:38

Dny otevřených dveří

Místo konání: Pod vodárenskou věží 4, Praha 8
Datum a doba otevření: 10. a 11. listopadu, 10 - 15 hod.
Kontakt: Dr. Ing. Lubomír Soukup, tel.: 266 052 551, e-mail: soukup@utia.cas.cz
Registrace: Prosíme návštěvníky o oznámení jejich zájmu o exkurzi s předstihem alespoň den předem.

02.05.2018 - 13:38

Zohreh Mohammadalizadeh Bakhshmandi, MSc.

Pozice: 
Doktorand
Kontakty
Místnost: 
Telefon: 
266052817
Mail: 
Odborné zájmy: 
Strojové učení, Systémy s mnoha agenty
Publikace ÚTIA: 
seznam
Podrobnosti o doktorském studiu
Typ studia: 
prezenční
Název práce: 
Kooperační rozhodování
Name of Work (CS): 
Kooperační rozhodování
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor studia (CS): 
Informatika, 4I1Teoretická informatika
Zahájení studia: 
01.10.2016
15.08.2018 - 15:16

Pavel Fexa

Kontakty
Místnost: 
Telefon: 
266052294
Mail: 
24.08.2016 - 14:05

Ing. Vít Škvára

Pozice: 
Doktorand
Kontakty
Místnost: 
Telefon: 
266052546
Mail: 
Odborné zájmy: 
Bayesovské odhadování
Publikace ÚTIA: 
seznam
Podrobnosti o doktorském studiu
Typ studia: 
prezenční
Název práce: 
Bayesovské regularizace špatně podmíněných inverzních úloh
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor studia (CS): 
Matematické inženýrství
Zahájení studia: 
01.10.2016

2016-nyní: PhD student oboru Matematické inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT. Téma disertační práce: "Bayesian regularization of ill-posed inverse problems". 2010-2016: Titul Ing. v oboru Aplikované matematicko-stochastické metody. Táma diplomové práce: "Stochastic model of plasma boundary of a tokamak and its estimation". Zaměstnání: 2017-nyní: PhD student na ÚTIA, AV ČR. 2016-nyní: PhD student na ÚFP, AV ČR. 2014-2016: datový analytik ve společnosti Bileto Technologies.

22.08.2018 - 10:39

Ing. Václav Kůs, Ph.D.

Pozice: 
vědecký pracovník
Kontakty
Místnost: 
Telefon: 
266052307
Mail: 
Odborné zájmy: 
Statistické odhady hustot pravděpodobností pomocí principu minimální vzdálenosti založených na teorii dispartity a informačních divergencích. Vyhodnocení a verifikace základních statistických vlastností odhadů jako konsistence, robustnost a eficience a jejich aplikace na multiagentní a rozhodovací problémy.
Publikace ÚTIA: 
seznam
11.02.2016 - 11:29

Systémy popsané parciálními diferenciálními rovnicemi s různými typy zpoždění

Zahájení: 
2016
Ukončení: 
2018
Identifikační číslo: 
GA16-06678S
Typ projektu (EU): 
other
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Publikace ÚTIA: 
seznam
04.04.2016 - 13:19

Racionalita a uvažování

Zahájení: 
2016
Ukončení: 
2018
Identifikační číslo: 
GA16-09848S
Typ projektu (EU): 
other
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Publikace ÚTIA: 
seznam
16.03.2018 - 16:51

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - general