Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

general

Václav Bortlík

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
04.04.2014 - 14:07

Mgr. Veronika Váchová

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
secretary DAR
13.02.2014 - 15:25

DAR centrum

Centrum DAR je zapojeno do základního a aplikovaného výzkumu v oblastech vývoje modelů znalostí za neurčitosti a jejich aplikací na systémy počítačové podpory rozhodování. Obecným cílem centra je podstatným způsobem přispět k rozvoji jednotné teoretické, algoritmické a programové základny pro řešení řady reálných problémů spjatých s rozhodováním ve složitých reálných situacích, především pak při rozhodování založeném na různých zdrojích znalostí a dat.

Centrum je koordinováno ÚTIA. Ostatní partneři jsou z:

02.05.2018 - 13:35

Vědecká oddělení

Adaptivní systémy (AS) - stránky oddělení
Adaptivní řízení, bayesovské odhadování a předpovídání; rozhodování za neurčitosti a proměnnosti (koncepce, teorie, algoritmy, programové vybavení a aplikace).

02.05.2018 - 13:35

International - Bilateral Agreements

  • Belgium: University of Gent, Dept. of Applied Mathematics Research in the field of fuzzy quantities and decision-making under uncertainty
  • China: Hong Kong: City University of Hong Kong, Centre for Chaos and Synchronisation. Research in non-liear systems and chaos theory.
  • France: CNRS, Laboratoire d'Automatique de Grenoble, CNRS, Laboratoire d'Automatique de Nantes, Research in the control tgheory.
  • Hungary: Computer and Automatique Institute, Hung. Acad. Of Sci. Research in adaptive control.
07.10.2009 - 12:48

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - general