Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Pro všechny

Stránka je přístupná i mimo doménu utia.

Research positions open

The deadline for applications already passed. The applicants will be notified via email by the 31st October.
flusser: 17.06.2009 - 14:32

Bulletin of the Czech Econometric Society

Bulletin of the Czech Econometric Society je časopis vycházející dvakrát za rok. Je zaměřen k zveřejňování článků vysoké kvality z teoretické ekonomie a ekonometrie. Tématické zaměření časopisu je následující:
  • Mikroekonomie
  • Makroekonomie
  • Stochastická ekonomie
  • Neurčitost a analýza informací
  • Dynamika ekonomických systémů
  • Kapitálové trhy a ekonofyzika
bocek: 02.05.2018 - 13:36

Fakturační údaje a registrace

Název: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

Zkratka názvu (možno použít i na fakturách): ÚTIA AV ČR, v.v.i.

Překlad názvu (pouze informativní): Institute of Information Theory and Automation, Public Research Institution

Sídlo: Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8

Fakturační email: fakturace@utia.cas.cz

IČ: 67985556,

DIČ: CZ67985556

admin: 02.05.2018 - 13:36

Hlášení chyb, požadavky, připomínky

Děkujeme za nahlášení chyb, díky nim se stane nový web lepší :-)

Zde je možnost odestat report s chybou, klikněte na "Add new comment". Chyba bude opravena nebo se k ní administrátor odpovídajícím způsobem vyjádří. Pro větší přehled o novém webu, čtěte FAQ (často kladené dotazy). Zde není místo na koncepční změny, pouze chyby, děkujeme!

admin: 02.12.2009 - 16:35

4th International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making 2008.

The program of the Workshop will present selected results of theoretical and applied research in the fields connected with the development of models of uncertain knowledge and their applications to computer aided decision making. The Workshop is a part of activites of the Research Centre Data – Algorithms – Decision Making, which was established in 2005 by Institute of Information Theory and Automation in collaboration with eight other academic and industry research groups under the support of the Ministry of Education, Youth and Sports.
vachova: 19.06.2009 - 12:53

Prémie Otto Wichterleho 2008 udělena Filipu Šroubkovi

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2008

Ing. Filipu Šroubkovi, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.

admin: 19.06.2009 - 12:53

Geometric Aspects of Conditional Independence and Information

location: Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences
date: March 13 - 14, 2008
www: link
Workshop Topics:

bocek: 08.07.2008 - 09:40

IAPR Fellow Award 2004 to Michal Haindl

President of the International Association for Pattern Recognition IAPR prof. Rangachar Kasturi presents at Cambridge to Dr. Michal Haindl the IAPR Fellow award for contributions to the theory and practice of model-based pattern recognition.

The IAPR Fellow award is conferred on persons to acknowledge their distinguished contributions to the field of pattern recognition and to IAPR activities.

vacha: 11.02.2009 - 16:42

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pro všechny