Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Pro všechny

Stránka je přístupná i mimo doménu utia.

Doc. RNDr. Martin Janžura, CSc. zemřel

S lítostí oznamujeme, že dne 2. srpna 2016 zemřel Martin Janžura, ve věku 61. Jeho výzkum byl soustředěn okolo statistik Gibbsovských náhodných polí. Po mnoho let vykonával v ústavu funkci zástupce ředitele. Od roku 2011 působil jako šéfredaktor časopisu Kybernetika. Jako docent přednášel na Karlově univerzitě a Českém vysokém učení technickém řadu témat z oblasti statistiky a teorie informace. Bude chybět svým kolegům a studentům. Náš ústav v něm ztratil originální a pozoruhodnou osobnost.
02.05.2018 - 13:37

Registration

The workshop is being held under the auspices of the 30th Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2016).

Please visit the NIPS Registration page (https://nips.cc/login.php) for more information and workshop registration. The registration fee for the Workshop can be found on NIPS page (https://nips.cc/Conferences/2016/Pricing).

02.05.2018 - 13:37

Programme Commitee

Programme Committee (confirmed, in alphabet order):

Nils Bertschinger, Frankfurt Institute for Advanced Studies, Germany

Anne Collins, UC Berkeley, USA 

Michael Harre, University of Sydney, Australia 

02.05.2018 - 13:37

Organizers

02.05.2018 - 13:37

Submission Instructions

All accepted submissions will be published in the Workshop and Conference Proceedings series of the Journal of Machine Learning Research (JMRL) as well as presented at the workshop as posters and talks. If you do not wish your work to be published in the JMRL proceedings, please indicate that in your submission email.

02.05.2018 - 13:37

Call for Contributions

The workshop will include discussed talks and poster sessions. We invite submissions of papers describing the technical content of the proposed contribution. The selected submissions may be accepted either as an oral presentation or as a poster presentation.

The workshop’s targeted audience is:

02.05.2018 - 13:37

Important Dates

Because of the NIPS 2016 early registration deadline, two rounds of submission are announced. Contributions submitted to the first round will receive a decision before the NIPS 2016 early registration deadline (NIPS 2016 Registration)

02.05.2018 - 13:37

Format

TBA
02.05.2018 - 13:37

Aim and Scope

TBA
02.05.2018 - 13:37

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pro všechny