Ústav teorie informace a automatizace

AS

Tichý

Jméno: 
Ondřej
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Blind source separation, Factor analysis, Medical image analysis
Odborné zájmy (česky): 
Slepá separace signálu, Faktorová analýza, Analýza medicínských obrazů
Kontakty
Místnost: 
480
Linka: 
2570
Mail: 
otichy
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Bayesian Blind Source Separation in Dynamic Medical Imaging
Téma práce (česky): 
Bayesian Blind Source Separation in Dynamic Medical Imaging
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
Matematické inženýrství
Začátek studia: 
01.10.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Organisers

  • Miroslav Kárný, Department of Adaptive Systems, Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic
  • Tatiana Valentine Guy, Department of Adaptive Systems, Institute of Information Theory and Automation,  Academy of Sciences of the Czech Republic
  • David Wolpert, Intelligent Systems Division, NASA Ames Research Center, USA
  • David Rios Insua, Royal Academy of Sciences, Spai

Sečkárová

Jméno: 
Vladimíra
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
knowledge merging
Odborné zájmy (česky): 
kombinace znalostí
Kontakty
Místnost: 
469
Linka: 
2817
Mail: 
seckarov
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (anglicky): 
Merging of probabilistic knowledge
Téma práce (česky): 
Spojování pravděpodobnostních znalostí
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
01.10.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Multiple Participant Decision Making

Distributed dynamic decision-making and learning under uncertainty in complex and changing situations are emerging as the key competencies required to support future information-based systems. The Bayesian paradigm is acknowledged to provide a consistent and rigorous theoretical basis for joint learning and dynamic decision-making. The established theory already provides a class of efficient adaptive strategies. However, this approach fails to overcome the computational complexity barrier encountered in complex settings.

Advising: Optimized Bayesian Dynamic Advising

Quality of maintaining of complex man-machine systems very much depends on experience, skills and performance of the human decision-makers (operators) managing the system. The task is complicated by complexity and dimensionality of the system managed as well as limited abilities of the operator.

Advanced Control


Textbook:

Digital Self-tuning Controllers
Algorithms, Implementation and Applications

Series: Advanced Textbooks in Control and Signal Processing
Bobál, V., Böhm, J., Fessl, J., Macháček, J.

Previous grants and projects

Our department worked on many grants and projects so far. On this page you can find a list of them.

University courses

Course name Lecturer Faculty Semester
Statistical methods for estimation of uncertain systems Šmídl Fakulta elektrotechnická ZČU oba
Advanced control methods for electrical engineering applications Šmídl Fakulta elektrotechnická ZČU oba
Coding Theory and Cryptography Přikryl Fakulta dopravní ČVUT zimní
Dynamic Decision Making Kárný Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT zimní
Kódování a základy kryptologie Přikryl Fakulta dopravní ČVUT zimní
Matematické algoritmy Přikryl Fakulta dopravní ČVUT zimní
Modelování systémů a procesů Přikryl Fakulta dopravní ČVUT letní
Pravděpodobnost Pecherková Fakulta dopravní ČVUT letní
Sociální systémy a jejich simulace Hrabák Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT zimní
Statistika Pecherková Fakulta dopravní ČVUT zimní
Stochastické systémy Pecherková Fakulta dopravní ČVUT zimní
Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace