Ústav teorie informace a automatizace

AS

Schedule & Presentations

Time

Title

Authors

7:30—7:50

Opening session

Organisers

7:50—8:20

Aplikace pokročilých statistických metod asimilace modelových předpovědí s pozorováními v terénu ve formě moderního programového prostředku pro podporu rozhodování za krizových situací

Vedoucí projektu: Ing. Petr Pecha, CSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): VG20102013018
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Trvání: 2010 - 2013
Další informace: zde

Dungl

Jméno: 
Martin
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
working in a private company
Pozice česky: 
pracuje v soukromé firmě
Odborné zájmy (anglicky): 
Bayesian modeling
Odborné zájmy (česky): 
Bayesovské modelování
Kontakty
Místnost: 
369
Linka: 
2358
Fax: 
266052068
Mail: 
dungl
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Classification of traffic data
Téma práce (česky): 
Klasifikace dopravních dat
Fakulta: 
Fakulta dopravní ČVUT
Obor (česky): 
Inženýrská informatika
Začátek studia: 
01.10.2010
Konec studia: 
30.06.2013
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Tichý

Jméno: 
Ondřej
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Blind source separation, Factor analysis, Medical image analysis
Odborné zájmy (česky): 
Slepá separace signálu, Faktorová analýza, Analýza medicínských obrazů
Kontakty
Místnost: 
480
Linka: 
2570
Mail: 
otichy
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Bayesian Blind Source Separation in Dynamic Medical Imaging
Téma práce (česky): 
Bayesian Blind Source Separation in Dynamic Medical Imaging
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
Matematické inženýrství
Začátek studia: 
01.10.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Organisers

  • Miroslav Kárný, Department of Adaptive Systems, Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic
  • Tatiana Valentine Guy, Department of Adaptive Systems, Institute of Information Theory and Automation,  Academy of Sciences of the Czech Republic
  • David Wolpert, Intelligent Systems Division, NASA Ames Research Center, USA
  • David Rios Insua, Royal Academy of Sciences, Spai

Sečkárová

Jméno: 
Vladimíra
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
knowledge merging
Odborné zájmy (česky): 
kombinace znalostí
Kontakty
Místnost: 
469
Linka: 
2817
Mail: 
seckarov
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (anglicky): 
Merging of probabilistic knowledge
Téma práce (česky): 
Spojování pravděpodobnostních znalostí
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
01.10.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Multiple Participant Decision Making

Distributed dynamic decision-making and learning under uncertainty in complex and changing situations are emerging as the key competencies required to support future information-based systems. The Bayesian paradigm is acknowledged to provide a consistent and rigorous theoretical basis for joint learning and dynamic decision-making. The established theory already provides a class of efficient adaptive strategies. However, this approach fails to overcome the computational complexity barrier encountered in complex settings.

Advising: Optimized Bayesian Dynamic Advising

Quality of maintaining of complex man-machine systems very much depends on experience, skills and performance of the human decision-makers (operators) managing the system. The task is complicated by complexity and dimensionality of the system managed as well as limited abilities of the operator.

Advanced Control


Textbook:

Digital Self-tuning Controllers
Algorithms, Implementation and Applications

Series: Advanced Textbooks in Control and Signal Processing
Bobál, V., Böhm, J., Fessl, J., Macháček, J.
Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace