Ústav teorie informace a automatizace

AS

Dungl

Jméno: 
Martin
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
working in a private company
Pozice česky: 
pracuje v soukromé firmě
Odborné zájmy (anglicky): 
Bayesian modeling
Odborné zájmy (česky): 
Bayesovské modelování
Kontakty
Místnost: 
369
Linka: 
2358
Fax: 
266052068
Mail: 
dungl
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Classification of traffic data
Téma práce (česky): 
Klasifikace dopravních dat
Fakulta: 
Fakulta dopravní ČVUT
Obor (česky): 
Inženýrská informatika
Začátek studia: 
01.10.2010
Konec studia: 
30.06.2013
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Tichý

Jméno: 
Ondřej
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Blind source separation, Factor analysis, Medical image analysis
Odborné zájmy (česky): 
Slepá separace signálu, Faktorová analýza, Analýza medicínských obrazů
Kontakty
Místnost: 
480
Linka: 
2570
Mail: 
otichy
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Bayesian Blind Source Separation in Dynamic Medical Imaging
Téma práce (česky): 
Bayesian Blind Source Separation in Dynamic Medical Imaging
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
Matematické inženýrství
Začátek studia: 
01.10.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Organisers

  • Miroslav Kárný, Department of Adaptive Systems, Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic
  • Tatiana Valentine Guy, Department of Adaptive Systems, Institute of Information Theory and Automation,  Academy of Sciences of the Czech Republic
  • David Wolpert, Intelligent Systems Division, NASA Ames Research Center, USA
  • David Rios Insua, Royal Academy of Sciences, Spai

Sečkárová

Jméno: 
Vladimíra
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
knowledge merging
Odborné zájmy (česky): 
kombinace znalostí
Kontakty
Místnost: 
469
Linka: 
2817
Mail: 
seckarov
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (anglicky): 
Merging of probabilistic knowledge
Téma práce (česky): 
Spojování pravděpodobnostních znalostí
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
01.10.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Multiple Participant Decision Making

Distributed dynamic decision-making and learning under uncertainty in complex and changing situations are emerging as the key competencies required to support future information-based systems. The Bayesian paradigm is acknowledged to provide a consistent and rigorous theoretical basis for joint learning and dynamic decision-making. The established theory already provides a class of efficient adaptive strategies. However, this approach fails to overcome the computational complexity barrier encountered in complex settings.

Advising: Optimized Bayesian Dynamic Advising

Quality of maintaining of complex man-machine systems very much depends on experience, skills and performance of the human decision-makers (operators) managing the system. The task is complicated by complexity and dimensionality of the system managed as well as limited abilities of the operator.

Advanced Control


Textbook:

Digital Self-tuning Controllers
Algorithms, Implementation and Applications

Series: Advanced Textbooks in Control and Signal Processing
Bobál, V., Böhm, J., Fessl, J., Macháček, J.

Previous grants and projects

Our department worked on many grants and projects so far. On this page you can find a list of them.
Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace