Ústav teorie informace a automatizace

AS

Přehled existujících algoritmů pro logistickou regresi a jejich porovnání

Název práce v Aj: 
Overview of existing algorithms for logistic regression and their comparison
Školitel: 
Typ práce: 
bakalářská
Pracoviště/Tel.: 
ÚTIA AV ČR, v.v.i., oddělení AS
Klíčová slova: 
logická regrese, odhadování
Úkoly: 
Náplň bakalářské práce: 1. Najít v literatuře existující metody pro odhadování logistické regrese (včetně vícehodnotového modelu) a seznámit se s nimi. 2. Dodat popis nalezených metod v prostředí LaTeX a popsat jejich rozdíly. 3. Napsat algoritmy (můžou být pseudokódy) pro nalezené metody. 4. Implementovat algoritmy v prostředí Matlab případně dodat již existující software. 5. Testovat a porovnat metody pomocí simulovaných dat. 6. Udělat závěr o provedeném porovnání metod.
Literatura: 
Základní literatura: David W. Hosmer, Stanley Lemeshow. Applied logistic regression, 2nd edition.

Organisers

  • Miroslav Kárný, Department of Adaptive Systems, Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic
  • Tatiana Valentine Guy, Department of Adaptive Systems, Institute of Information Theory and Automation,  Academy of Sciences of the Czech Republic
  • David Wolpert, Intelligent Systems Division, NASA Ames Research Center, USA
  • David Rios Insua, Royal Academy of Sciences, Spai

Multiple Participant Decision Making

Distributed dynamic decision-making and learning under uncertainty in complex and changing situations are emerging as the key competencies required to support future information-based systems. The Bayesian paradigm is acknowledged to provide a consistent and rigorous theoretical basis for joint learning and dynamic decision-making. The established theory already provides a class of efficient adaptive strategies. However, this approach fails to overcome the computational complexity barrier encountered in complex settings.

Advising: Optimized Bayesian Dynamic Advising

Quality of maintaining of complex man-machine systems very much depends on experience, skills and performance of the human decision-makers (operators) managing the system. The task is complicated by complexity and dimensionality of the system managed as well as limited abilities of the operator.

Advanced Control


Textbook:

Digital Self-tuning Controllers
Algorithms, Implementation and Applications

Series: Advanced Textbooks in Control and Signal Processing
Bobál, V., Böhm, J., Fessl, J., Macháček, J.

Previous grants and projects

Our department worked on many grants and projects so far. On this page you can find a list of them.

University courses

Course name Lecturer Faculty Semester
Coding Theory and Cryptography Přikryl Fakulta dopravní ČVUT zimní
Dynamic Decision Making Kárný Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT zimní
Kódování a základy kryptologie Přikryl Fakulta dopravní ČVUT zimní
Large Scale Systems Control Bakule Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT letní
Matematické algoritmy Přikryl Fakulta dopravní ČVUT zimní
Mathematical Methods in Economics Nagy Fakulta dopravní ČVUT zimní
Modelování systémů a procesů Přikryl Fakulta dopravní ČVUT letní
Predictive Control Böhm Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT letní
Probability Theory and Statistics Nagy Fakulta dopravní ČVUT oba
Stochastic systems Nagy Fakulta dopravní ČVUT oba
Stochastic systems for Erasmus students Nagy Fakulta dopravní ČVUT oba

Workshops

 Workshop:

Previous workshops:

Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace