Ústav teorie informace a automatizace

AS

Gebouský

Jméno: 
Petr
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Orbotech
Pozice česky: 
Orbotech
Kontakty
Web: 
orbotech.com
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Khailova

Jméno: 
Nathalia
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
researcher at Mayo Clinique, USA
Pozice česky: 
vědec na Mayo klinice, USA
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Gao

Jméno: 
Hong
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
researcher in Canada
Pozice česky: 
vědec v Kanadě
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

He

Jméno: 
Li
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
researcher at ABB Corporate Research Center, Vasteras, Sweden
Pozice česky: 
vědecká pracovnice u ABB Corporate Research Center
Kontakty
Web: 
http://www.abb.com/cawp/abbzh254/c88a9570464dc1fbc1256b570051a4bd.aspx
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Ivanova

Jméno: 
Petya
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
CEO of Procon Ltd, Bulgary
Pozice česky: 
výkonný předseda společnosti Procon Ltd, Bulharsko
Kontakty
Web: 
http://procon.bg/
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Berec

Jméno: 
Luděk
Titul před jménem: 
Doc. Ing.
Titul za jménem: 
Dr.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Research Scientist - Institute of Entomology, Biology Centre CAS, Laboratory of Theoretical Ecology
Pozice česky: 
Vědecký pracovník - Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Laboratoř teoretické ekologie
Kontakty
Web: 
http://www.entu.cas.cz/berec/
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Rojíček

Jméno: 
Jiří
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Principal research engineer at Honeywell Prague Laboratory, Czech Republic
Pozice česky: 
hlavní výzkumný inženýr ve společnosti Honeywell Prague Laboratory, Česká republika
Kontakty
Web: 
http://honeywell.com/worldwide/Pages/Czech_Republic-en.aspx
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Valečková

Jméno: 
Markéta
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Czech Insurance Company
Pozice česky: 
Česká pojišťovna
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Optimization of the economy of driving based on the currently measured data

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): TA01030123
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Trvání: 2011 - 2013

New methods for urban traffic control in congested areas

Vedoucí projektu: Dr. Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): TA01030603
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Trvání: 2011 - 2014
Další informace: zde
Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace