Ústav teorie informace a automatizace

AS

Rolenec

Jméno: 
Filip
Oddělení: 
AS
Kontakty
Místnost: 
475
Linka: 
2331
Mail: 
rolenec.filip@gmail.com
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Burčíková

Jméno: 
Alexandra
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
department assistant
Pozice česky: 
asistentka
Kontakty
Místnost: 
478
Telefon: 
286890420
Linka: 
2061
Mail: 
burcikova
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ne
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Distributed rational decision making: cooperation aspects

Vedoucí projektu: Ing. Tatiana Valentine Guy, Ph.D.
Oddělení: AS
Poskytovatel: Zahraniční poskytovatel
Trvání: 2017 - 2021
Další informace: zde

20. seminář Síťového centra robotiky a setkání členů Klubu robotiky

20. seminář SCR 2017

Seminář proběhl dne 11. května 2017
v čase od 9.30 do 15 hod.
v přednáškové místnosti č. 3, v budově ÚTIA AV ČR
Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8

Lhotka

Jméno: 
Ladislav
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
externí
Začátek studia: 
01.01.2005
Konec studia: 
01.01.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ne
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Fakhimi Derakhshan

Jméno: 
Siavash
Titul před jménem: 
Dr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
research assistant
Pozice česky: 
Vědecký asistent
Odborné zájmy (anglicky): 
Optimization, Machine learning, Lazy Learning, Fully probabilistic decision making, Fuzzy systems and control, multiple model control, nonlinear predictive control, and robust control
Odborné zájmy (česky): 
Optimalizace, strojové učení, Lazy Learning, plně pravděpodobnostní rozhodování, fuzzy systémy a řízení, řízení více modelů, nelineární prediktivní řízení a robustní řízení
Kontakty
Místnost: 
482
Linka: 
2280
Mail: 
fakhimi
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Kadlec

Jméno: 
Jiří
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
ZS
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Quinn

Jméno: 
Anthony
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
external researcher
Pozice česky: 
externí vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
Bayesian theory and methods, with applications in statistical signal processing and machine learning
Kontakty
Místnost: 
483
Mail: 
aquinn
Doména mailu: 
tcd.ie
Web: 
https://www.tcd.ie/eleceng/staff/aquinn/
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

NIPS 2016 Workshop (Imperfect Decision Makers: Admitting Real-worlds Rationality)

An international workshop in conjunction with the 30th Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2016)

IMPERFECT DECISION MAKERS: ADMITTING REAL-WORLD RATIONALITY

December 9, 2016, Barcelona, Spain

About

This is a one-day workshop that will follow the 30th Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2016).

There will be invited talks by experts in the area, contributed talks and a poster sessions. Besides time allocated for question after the each talk, there is allocated time for three panel discussions (morning, afternoon and evening).

Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace