Ústav teorie informace a automatizace

AS

Hrabák

Jméno: 
Pavel
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
postdoc
Pozice česky: 
Postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Interacting particle systems in traffic modeling
Odborné zájmy (česky): 
Systémy interagujících částic v dopravních modelech
Kontakty
Místnost: 
479
Linka: 
2307
Mail: 
hrabak
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Externí školitel: 
Doc. Milan Krbálek, Ph.D.
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Microscopic analysis of cellular models for the systems with social interactions
Téma práce (česky): 
Mikroskopická analýza celulárních modelů systémů se sociálními interakcemi
Úvazek: 
85%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
Aplikace přírodních věd - matematické inženýrství
Začátek studia: 
01.10.2010
Konec studia: 
26.03.2015
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Distributed dynamic estimation in diffusion networks

Vedoucí projektu: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): GP14-06678P
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2014 - 2016
Další informace: zde

Knejflová

Jméno: 
Zuzana
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Ph.D student FJFI ČVUT
Pozice česky: 
Ph.D student FJFI ČVUT
Kontakty
Místnost: 
479
Linka: 
2307
Mail: 
knoflice
Doména mailu: 
gmail.com
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Guy
Typ studia: 
prezenční
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
Matematické inženýrství
Začátek studia: 
01.10.2013
Konec studia: 
01.10.2017
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Software for blind source separation and image sequence decomposition

This page contains algorithms published in different papers.

Variational BSS Toolbox

Toolbox with algorithms presented in EUSIPCO 2015 conference. The code can be downloaded from here here.

  • Isotropic or sparse prior can be alter on both, source images and time-actvites. 

 

Workshop Programme

 

Time

CHANGE

marked by RED

TitleAuthors

8:55-9:00

Opening session

Organisers

Invited Talks

Confirmed Invited Talks (in alphabetical order)

Craig Boutilier, University of Toronto, Canada

PREFERENCE ELICITATION FOR SOCIAL CHOICE: A STUDY IN STABLE MATCHING AND VOTING (joint work with Joanna Drummond and Tyler Lu)

Organisers

  • Miroslav Kárný, Department of Adaptive Systems, Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic
  • Tatiana Valentine Guy, Department of Adaptive Systems, Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic

In case of any question about submission, please contact us via e-mail imperfectDM@utia.cas.cz.

Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace