Ústav teorie informace a automatizace

AS

Kalenkovich

Jméno: 
Evgeny
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Master´s student - National Research University Higher School of Economics, Educational Departments, Faculty of Social Sciences,School of Psychology, Cognitive Psychophysiology Laboratory
Pozice česky: 
student magisterského studia - National Research University Higher School of Economics, Educational Departments, Faculty of Social Sciences,School of Psychology, Cognitive Psychophysiology Laboratory
Odborné zájmy (anglicky): 
decision making under uncertainty
Odborné zájmy (česky): 
rozhodování za neurčitosti
Kontakty
Místnost: 
218
Linka: 
2817
Fax: 
266052068
Doména mailu: 
eugeniii@gmail.com
Web: 
https://social.hse.ru/en/psy/cognpp/
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Decision making under uncertainty
Téma práce (česky): 
Rozhodování za neurčitosti
Úvazek: 
55%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
Matematické inženýrství
Začátek studia: 
01.10.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Bayesian Dynamic Decision Making

Dynamic decision making (DM) maps knowledge into DM strategy, which ensures reaching DM aims under given constraints. Under general conditions, Bayesian DM, minimizing expected loss over admissible strategies, has to be used. Existing limitations of the paradigm impede its applicability to complex DM as:

  1. Complexity of the information processing often crosses resources accessible.
  2. Quantification of domain-specific knowledge, aims and constraints is weakly supported. It concerns mapping of domain-specific elements on probabilistic distributions (pd).
  3. Methodology of the DM with multiple aims is incomplete.

The research aims to overcome these problems. It relies on distributed DM and fully probabilistic design (FPD) of strategies. The goal is to build a firm theoretical background of FPD of distributed DM strategies. Besides, it will enrich available results and unify them into internally consistent theory suitable for a flat cooperation structure.

This aim implies the main tasks:

  1. Inspection of conditions leading to FPD
  2. Extension of FPD to design with sets of ideal pds
  3. Design of computerized conversion of knowledge and aims into environment-describing and ideal pds
  4. Elaboration of theoretical framework for selecting cooperation tools

 

 

Active projects

Former projects

Prediktivní řízení pro průmyslové stroje a roboty

Název práce v Aj: 
Predictive Control for industrial machinery and robots
Školitel: 
Typ práce: 
disertační
Pracoviště/Tel.: 
ÚTIA, Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8 / 26605 2310
Klíčová slova: 
Průmyslové roboty, prediktivní řízení, CNC řízení, řízení v reálném času, modelování, matematicko-fyzikální analýza
Motivace:
Cílem práce je návrh, softwarová optimalizace a implementace algoritmů prediktivního řízení pro mechatronické struktury, které tvoří základ průmyslových strojů a robotů. Implementace algoritmů se předpokládá ve formě autonomních funkcí, umožňujících jejich nezávislé testování pro různé typy mechatronických konfigurací.
Úkoly: 
1. Seznamte se s řídicími algoritmy prediktivního řízení.
2. Proveďte modelovou analýzu a sestavte model konkrétní mechatronické struktury.
3. Proveďte rozbor dimenzí funkčních parametrů, vstupů a výstupů.
4. Navrhněte vhodný optimalizační postup průběžného zpracování CNC programů pro řídicí algoritmy.
5. Implementujte řídicí algoritmy prostřednictvím M funkcí a S funkcí pro MATLAB Simulink.
Literatura: 
1. Belda, K., Böhm, J., Píša, P.: Concepts of Model-Based Control and Trajectory Planning for Parallel Robots. Proc. of 13th IASTED Int. Conf. on Robotics and Applications 2007, Würzburg, Germany. pp. 15-20.
2. V. Bobál, J. Böhm, R. Prokop, J. Fessl: Praktické aspekty samočinně se nastavujících regulátorů: algoritmy a implementace. VUT Brno, 1999.
3. J. A. Rossiter: Model-Based Predictive Control, A Practical Approach, London, CRC Press, 2003.
4. Další plnotextové zdroje: http://as.utia.cas.cz/asc/ - Link to GPC pages.

Application-oriented projects

In general, research activities in the department are always motivated by real-world application. Projects listed on this page are those that goes beyonds academic considerations and actually implemented the developed algorithms in real environment. List of theoretical projects is available here

List of former application-oriented projects

Clusters of Research Oriented Activities

Bayesian Dynamic Decision Making

Dynamic decision making (DM) maps knowledge into DM strategy, which ensures reaching DM aims.

Halousková

Jméno: 
Alena
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Merit
Pozice česky: 
Merit
Kontakty
Doména mailu: 
merit@login.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Kulhavá

Jméno: 
Lenka
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
she works at the firm 3M
Pozice česky: 
pracuje ve firmě 3M
Kontakty
Web: 
http://www.3m.com/
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne
Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace