Ústav teorie informace a automatizace

VU

zapisy2013

Zápisy z roku 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012..

Zápisy z roku 2013 najdete dole na stránce - přiložené soubory obsahují zápisy ve formátu PDF.

Výsledky Soutěže o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA 2012

KATEGORIE: Publikace všeobecné

1. cena

Bartels S., Kružík M.: An efficient approach to the numerical solution of rate-independent problems with nonconvex energies. In: Multiscale Model. Simul., vol. 9, No. 3, pp. 1276-1300, 2011

Brzeźniak, Z., Ondreját, M.: Weak Solutions to Stochastic Wave Equations with Values in Riemannian Manifolds. In: Communications in Partial Differetial Equations, 36: 1624-1653, 2011

Cena AV ČR pro mladé vědecké pracovníky udělena Tomáši Kroupovi

Tomáš Kroupa

Předseda Akademie věd ČR, na základě návrhu Komise pro udělování cen AV ČR, udělil Cenu za vynikající výsledky vědecké práce pro mladé vědecké pracovníky v roce 2012

Ing. T. Kroupovi, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.

Práce přihlášené do Soutěže o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA 2012

(v abecedním pořadí podle prvního autora)

Advanced Mathematical Methods in Retrieval, Processing and Applications of Knowledge and Information in Complex and Non-deterministic Systems

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc.
Oddělení:
Podporováno (ID): AV0Z10750506
Poskytovatel: Výzkumný záměr AVČR
Trvání: 2005 - 2011

Methods for multimodal image processing based on mathematical models of optical properties of paint materials for artwork analysis

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): GAP103/12/2211
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2012 - 2014
Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace