Ústav teorie informace a automatizace

VU

Výsledky Soutěže o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA 2011


KATEGORIE: Publikace všeobecné

1. cena


Outrata J. V., Héctor Ramírez C.: On the Aubin Property of Critical Points to Perturbed Second-order Cone ProgramsSIAM J. OPTIM. Vol. 21, No. 3, pp. 798–823

2. cena

Práce přihlášené do Soutěže o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA 2011

(v abecedním pořadí podle prvního autora)

Výběrové řízení na vědeckého pracovníka oddělení rozpoznávání obrazů ÚTIA AV ČR, v.v.i.

Vyhlašujeme výběrové řízení na dva vědecké pracovníky v oboru statistického rozpoznávání a modelování dat (www.utia.cas.cz, ro.utia.cas.cz)

Aggregation of knowledge and expectations in the models of mathematical economics

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.
Oddělení:
Podporováno (ID): GAP402/11/0378
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2011 - 2013

Výsledky Soutěže o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA 2010

KATEGORIE: Publikace všeobecné

1. cena

Filip J., Haindl M.: Bidirectional Texture Function Modeling: A State of the Art Surveye, IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 31: (11), 1921-1940, November 2009

2. cena

Archiv seminářů

Název Datum
Cylindrical Volterra processes, Part 2 23.03.2015
New type of homogenization problems for stochastic parabolic equations 16.03.2015
Cylindrical Volterra processes 09.03.2015
Rough paths - an informal introduction 23.02.2015
Sips of SIP 02.02.2015
CSKI seminar: Self-correcting Bayesian target tracking 21.01.2015
Exponential ergodicity of infinite system of interacting diffusions 12.01.2015
Volterra processes and stochastic integrals, Part 5 08.12.2014
AS seminář: Pravděpodobnostní distribuovaný monitor - postup v řešení projektu 08.12.2014
Volterra processes and stochastic integrals, Part 4 01.12.2014
Volterra processes and stochastic integrals, Part 3 10.11.2014
AS seminář: Slepá separace a dekonvoluce dynamických medicínských studií 10.11.2014
Volterra processes and stochastic integrals, Part 2 27.10.2014
Limit theorems for ambit fields 20.10.2014
Shepley's and Partially-Shapley's Axiomatics with Restricted Symmetry 20.10.2014
CSKI seminar: Inverse modelling for source term reconstruction 20.10.2014
Volterra processes and stochastic integrals 13.10.2014
AS seminář: Distribuované dynamické odhadování v difuzních sítích 06.10.2014
Algorithmic game theory and games with a low Price of Anarchy 29.09.2014
Solving Two-Player Extensive-Form Games: Algorithms and Compact Strategy Representation 22.09.2014
Existence theory for stochastic power law fluids 15.09.2014
AS seminář: Rozdělení časových rozestupů pro systémy interagujících částic 08.09.2014
The nonlinear Schrödinger equation with Lévy noise 14.07.2014
ČSKI seminář: Částicové stochastické systémy spojované s modelovaním dopravních jevů 17.06.2014
AS seminář: Aproximace plně pravděpodobnostního návrhu pomocí metod lokální regrese 02.06.2014
ČSKI seminář: Jak to vidí počítač 20.05.2014
On a general version of the Yamada-Watanabe and Engelbert theorems, Part 5 12.05.2014
Points and Lines in Metric Spaces 12.05.2014
ČSKI seminář: Stochastické nelineární vlnové rovnice 06.05.2014
On a general version of the Yamada-Watanabe and Engelbert theorems, Part 4 05.05.2014

Práce přihlášené do Soutěže o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA 2010

(v abecedním pořadí podle prvního autora)

KATEGORIE: všeobecná

[1] Daněk M., Kafka L.,  Kohout L., Sýkora J.: Instruction Set Extensions for Multi-Threading in LEON3, Proceedings of IEEE Symposium on Design and Diagnostic of Integrated Circuits and Systems 2010, Vídeň, duben 2010

SCOPUS Award pro B. Zitovou a J. Flussera

Scopus 1000 Award 2010
Barbara Zitová a Jan Flusser obdrželi od nakladatelství Elsevier prestižní "SCOPUS 1000 Award" za více než 1000 SCOPUS citací jejich článku " Image registration methods: A survey", Image and Vision Computing, vol.21, pp. 977-1000, 2003.

Zemřel Ing. Igor Vajda, DrSc.

Igor Vajda

S lítostí oznamujeme, že 2. května 2010 po těžké nemoci zemřel Ing. Igor Vajda, DrSc.

Odchod Igora Vajdy je pro řadu z nás velkou osobní ztrátou. Ústav v něm ztratil jednoho ze svých nejlepších pracovníků a bez jakékoli nadsázky lze říci, že Igor patřil v teorii informace k předním světovým odborníkům a velkou měrou přispěl k jejímu rozvoji. Bude nám všem opravdu chybět.

Za celou rodinu všem děkují za projevene projevy soustrasti jeho manželka Zdenka a dcery Tereza a Veronika.

Stanovisko ke sporu M. Fejtové a F. Naisera

Stanovisko k míře originality projektu Eye-Controlled Cursor autora F. Naisera, přihlášeného do III. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládeže v Pardubickém kraji, zejména ve srovnání se systémem I4Control.

Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace