Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

VU

Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.

Pozice: 
ředitelka ústavu
Kontakty
Místnost: 
Telefon: 
266052222
Fax: 
286890378
Mail: 
Odborné zájmy: 
Multidimensional structured uncertainty models
Publikace ÚTIA: 
seznam
Jiřina Vejnarová se narodila v roce 1962 v Plzni. V roce 1985 ukončila studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru pravděpodobnost a matematická statistika a o rok později získala titul RNDr. Od roku 1986 byla vědeckou aspirantkou v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV a v roce 1991 byl jmenována kandidátkou fyzikálně-matematických věd (CSc.) v oboru teoretická kybernetika. Od července 2009 byla zástupkyní ředitele pro výzkum, v květnu 2017 byla jmenována ředitelkou.
12.09.2017 - 09:00

RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

Pozice: 
zástupce ředitele
Kontakty
Místnost: 
Telefon: 
266052408
Fax: 
286890378
Mail: 
Publikace ÚTIA: 
seznam
Antonín Otáhal se narodil v roce 1955 v Ostravě. V roce 1979 ukončil studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získal titul RNDr. v oboru pravděpodobnost a statistika. Od roku 1979 byl vědeckým aspirantem v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV a v roce 1984 byl jmenován kandidátem fyzikálně-matematických věd (CSc.) v oboru teoretická kybernetika. V ÚTIA pracoval na plný úvazek do roku 1993, kdy založil svou firmu a věnoval se podnikatelské činnosti (v oboru jazykového vzdělávání a překladů – přeložil cca 15 až 20 knih beletrie z angličtiny do češtiny).
17.04.2014 - 12:50

Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Pozice: 
Zástupce ředitele pro výzkum
Kontakty
Místnost: 
Telefon: 
266052422
266052357
Fax: 
286890378
Mail: 
Odborné zájmy: 
Digitální zpracování obrazu, rozpoznávání objektů
Publikace ÚTIA: 
seznam

Vzdělání

Jan Flusser se narodil 30. dubna 1962 v Praze. Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, obor matematické inženýrství (1985). V roce 1990 získal vědeckou hodnost CSc. v oboru výpočetní technika a v roce 2001 vědeckou hodnost DrSc. v oboru technická kybernetika.

Pracovní pozice 

08.01.2018 - 21:33

Mgr. Jiří Fidler, CSc.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Publikace ÚTIA: 
seznam
10.03.2009 - 17:10

Ing. Milada Brožová

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
10.03.2009 - 17:11

Vedení ústavu

Ředitelka ústavu:
Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.

Zástupce ředitele pro výzkum:
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Zástupce ředitele pro provoz:
RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

Sekretariát:
Jarmila Zoltánová

03.09.2018 - 12:53

Historie Ústavu

Ústav teorie informace a automatizace (ÚTIA) vznikl 1. ledna 1959 spojením dvou pracovišť tehdejší Československé akademie věd – Laboratoře pro automatizaci a telemechaniku a oddělení teorie informace Ústavu radiotechniky a elektroniky.

03.05.2018 - 10:40

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - VU