Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

VU

Výuka

Přestože ÚTIA nemá statut vysoké školy, významně se angažuje ve spolupráci s několika univerzitami na všech stupních studia - v bakalářském, magisterském i doktorském. Mnoho výzkumných pracovníků z ÚTIA na vysokých školách vyučuje, vede doktorandy a podílí se na organizaci studia členstvím ve vědeckých a oborových radách univerzit.

03.05.2018 - 10:44

Výzkum

Ústav se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oborech informatika, umělá inteligence, stochastická informatika, zpracování signálu a obrazu, rozpoznávání obrazu, teorie řízení, teorie systémů a ekonometrie (pro bližší informace navštivte stránky vědeckých oddělení).

Ústav se podílí na vysokoškolské výuce, výchově doktorandů, na zavádění vědeckých výsledků do praxe a na popularizaci vědy a výzkumu.

06.02.2019 - 10:17

Jarmila Zoltánová

Pozice: 
sekretářka ředitele
Kontakty
Místnost: 
Telefon: 
266052422
286890298
Fax: 
286890378
Mail: 
21.06.2013 - 10:45

Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.

Pozice: 
ředitelka ústavu
Kontakty
Místnost: 
Telefon: 
266052222
Fax: 
286890378
Mail: 
Odborné zájmy: 
Multidimensional structured uncertainty models

Jiřina Vejnarová se narodila v roce 1962 v Plzni. V roce 1985 ukončila studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru pravděpodobnost a matematická statistika a o rok později získala titul RNDr. Od roku 1986 byla vědeckou aspirantkou v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV a v roce 1991 byl jmenována kandidátkou fyzikálně-matematických věd (CSc.) v oboru teoretická kybernetika. Od července 2009 byla zástupkyní ředitele pro výzkum, v květnu 2017 byla jmenována ředitelkou.

08.01.2019 - 13:54

RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

Pozice: 
zástupce ředitele
Kontakty
Místnost: 
Telefon: 
266052408
Fax: 
286890378
Mail: 
Antonín Otáhal se narodil v roce 1955 v Ostravě. V roce 1979 ukončil studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získal titul RNDr. v oboru pravděpodobnost a statistika. Od roku 1979 byl vědeckým aspirantem v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV a v roce 1984 byl jmenován kandidátem fyzikálně-matematických věd (CSc.) v oboru teoretická kybernetika. V ÚTIA pracoval na plný úvazek do roku 1993, kdy založil svou firmu a věnoval se podnikatelské činnosti (v oboru jazykového vzdělávání a překladů – přeložil cca 15 až 20 knih beletrie z angličtiny do češtiny).
17.04.2014 - 12:50

Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Pozice: 
Zástupce ředitele pro výzkum
Kontakty
Místnost: 
Telefon: 
266052422
266052357
Fax: 
286890378
Mail: 
Odborné zájmy: 
Digitální zpracování obrazu, rozpoznávání objektů

Vzdělání

Jan Flusser se narodil 30. dubna 1962 v Praze. Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, obor matematické inženýrství (1985). V roce 1990 získal vědeckou hodnost CSc. v oboru výpočetní technika a v roce 2001 vědeckou hodnost DrSc. v oboru technická kybernetika.

Pracovní pozice 

13.12.2018 - 23:19

Mgr. Jiří Fidler, CSc.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
10.03.2009 - 17:10

Ing. Milada Brožová

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
10.03.2009 - 17:11

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - VU