Ústav teorie informace a automatizace

Žadný

Invited Talks

Confirmed Invited Talks (in alphabetical order)

Craig Boutilier, University of Toronto, Canada

PREFERENCE ELICITATION FOR SOCIAL CHOICE: A STUDY IN STABLE MATCHING AND VOTING (joint work with Joanna Drummond and Tyler Lu)

Organisers

  • Miroslav Kárný, Department of Adaptive Systems, Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic
  • Tatiana Valentine Guy, Department of Adaptive Systems, Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic

In case of any question about submission, please contact us via e-mail imperfectDM@utia.cas.cz.

Call for Contributions

The workshop will include talks with extensive discussions and poster sessions. We invite participants to submit draft papers describing the technical content of proposed contribution. We especially encourage submissions that directly address any of the topics, but related papers are also welcomed. The selected submission may be accepted either as an oral presentation or as a poster presentation.

Important Dates

 

Submission of papers due:

 

June 28, 2013 JULY 7, 2013

 

Notification of acceptance for the workshop and decision on selection of contributions for the book due:

 

July 19, 2013  SENT

 

Format

This is a one-day workshop in conjunction with the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (

zapisy2013

Zápisy z roku 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012..

Zápisy z roku 2013 najdete dole na stránce - přiložené soubory obsahují zápisy ve formátu PDF.

Kontrola grantových kódů

Následující tabulka obsahuje ty projekty řešené v ÚTIA AV ČR, v.v.i., jejichž identifikační kód, tak jak je uveden na stránkách ústavu (první sloupec), nebyl nalezen v Centrální evidenci projektů. Porovnání obou databází je provedeno podle identifikačního kódu projektu. Není-li identifikační kód uveden správně, nebude pak projekt propojen s odpovídajícím seznamem literatury a dalšími údaji.

Projekty, které nejsou v Centrální evidenci projektů uvedeny (například projekty podporované zahraničními agenturami, nebo zcela nové) se v tomto seznamu samozřejmě objeví.

KódNadpisOps
FP7-ICT-215594COSINE2 - Co-ordinating Strategies on Embedded Supravit
IST-2001-34744Real Reflect - Real Time Visualization of Compleupravit
FP6-IST-004225COSINE - Co-ordinating Strategic Initiatives on upravit
IST-2001-38738NetCeE - Networking Central and Eastern Europeupravit
IST-2000-31059CEeB - Promoting Co-operation of Central Europe upravit
Kontakt ME 231IDF EMSYS - Establishment of an integrated desigupravit
C9993079/00/021297Shell International, donation no. C9993079/00/02upravit
startovací projekt AV Matematické metody pro zvyšování rozlišení digitupravit
48908Medical image registration and fusionupravit
72507Grain morphology description for material classiupravit
NCRData Modellingupravit
148207Image processing and pattern recognition in phytupravit
6002Spolupráce se Škoda Auto a.s.upravit
FP6-IST-027611AETHER - self-Adaptive Embedded Technologies forupravit
FP6-IST-015823IST World - Knowledge Base for RTD competencies upravit
IST-2001-34016RECONF 2 - Design methodology and environment foupravit
IST-1999-14184Idealist5fp - Information Dissemination and Euroupravit
FP6-IST-045059Idealist7fp - Support for participants in ICT Prupravit
FP6-IST-511355Idealist34 - Partner Search Support for participupravit
INCO-Copernicus 977122Idealist EAST - Information Dissemination and Euupravit
AV ČR M100750901Image analysis and automatic analysis of artworkupravit
IFAC Activity in the Technical Committee on Nonlupravit
Ministry of Education of the Czech RepublicStabilisation de systemes mechaniques articules upravit
LA282IFAC - working activity in Technical Committee oupravit
MSMT 8Recognition and classification of multidimensionupravit
MSMT 69Intelligent and information technology for inforupravit
PIZZARO - Prostředky pro identifikaci obrazovéhoupravit
110330-CP-2003-ES-Minerva-MEducalibreupravit
MV-25305- /OBV-2010Rozvoj metod zkoumání fotografií v digitální i aupravit
P202/10/P509Detection of JPEG image forgeries using passive-upravit
GAČR 402/09/H045 Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a financíupravit
GAČR 402/08/0618 Size and value of information in the optimizatioupravit
GAČR 402/01/0339Development and Decision under Uncertainty in Ecupravit
GAČR 402/98/0742Modelling and Decision in Time-Dependent Economiupravit
GA ČR 402/08/P207 Analysis of the Heterogeneous Agents Models in Fupravit
Maďarská AV - MTA - SZTAKY - ÚTIAModelling, control and diagnostics of nonlinear upravit
MŠMT ME 26-2003-04Control and supervision of technological processupravit
ESFTowards electronic democracyupravit
Bulgarian Academy of Sciences - ÚTIAMethods for modelling, estimation and control ofupravit
MŠMT ME 2000-02Advanced tools for control and monitoring of comupravit
SÚJB-1042Co-operation on localization of RODOS systemupravit
IST-ProDaCTools-No.IST-1999-12058Decision-support tool for complex industrial proupravit
HPMF-CT-1999-00347Geometric methods in algebraic theory implementaupravit
IGA-MZČR-4581-3Influence of biophysical factors on thyroid cancupravit
ME245Fault Detection and Isolation - Cooperation withupravit
Esprit-25729Decision-support tool for complex industrial proupravit
MŠMT ME 245Model-based fault detection and isolation for inupravit
EU-COST-OL82.20 Quality assurance for processing of data measureupravit
MŠMT ME 8-2005-06Data-driven modelling for decision-making supporupravit
AV ČR - CNR ItálieAdvanced techniques of Bayesian decision making upravit
FP7-ICT-231367Idealist2011 Trans-national cooperation among ICupravit
FP7-ICT-288598Idealist2014 Trans-national cooperation among Iupravit
GA ČR 201/09/1891 Multidimenzionální modely neurčitostiupravit
GA ČR 201/09/1957 Vývoj metod pro řešení rozsáhlých úloh nelineárnupravit
MŠMT 7D09008Probabilistic Bayesian soft sensor - a tool for upravit
MEB020740Structural Approaches and Numerical Linear Algebupravit
LA 274IFAC - Activity in the Technical Committee for Nupravit
M.B. International Telecom Labs S.r.l. - ÚTIADVB-T2 Compliant Receiverupravit
Celoxica Limited - ÚTIADigital Signal Processing Librariesupravit
Celoxica Limited - ÚTIADouble Precision Floating Point Exp and Log Funcupravit
FP6-IST-511324CISTRANA - Coordination of IST Research and Natiupravit
OK 441Contact organisation for Information Society Tecupravit
Celoxica Limited - ÚTIAComputer Software Known as "Digital Signal upravit
Atmel Rousset S.A.S. - ÚTIADesign and Development of Starter Kits for Dynamupravit
Atmel Rousset S.A.S. - ÚTIADesign and Development of New Placement and Routupravit
33544HSLA - High Speed Logarithmic Arithmetic Unitupravit
LA 147ERCIM-European Research Consortium for Informatiupravit
LA 322ERCIM-European Research Consortium for Informatiupravit
FP6-507752MUSCLE - Multimedia Understanding through Semantupravit
239294PASIMA - Perceptual Analysis and Simulation of Rupravit
M100751201Single-channel blind deconvolution of images upravit
CESNET T 387/2010Systém pro měření a přenos objemných multispektrupravit
CESNET 409/2011Vizualizace objemných multispektrálních obrazovýupravit
CESNET c. 360/2009Aplikace vysokorychlostní sítě pro přenos objemnupravit
GAP402/12/G097DYME - Dynamical models in Economicsupravit
SQuaRE (Software product Quality Requirements anupravit
GAUK, No. 914813/2013Automated processing of microscope images of celupravit
GAUK 938213/2013Singlechannel blind deconvolution of digital imaupravit
ASCR and CSIC (Spain) bilateralNew developments on multimodality image fusionupravit
ASCR and CSIC (Spain) bilateralImage Deconvolution Methods using Prior Informatupravit
ASCR and CSIC (Spain) bilateralMathematical Methods for Resolution Enhancement upravit
AV0Z10750506Advanced Mathematical Methods in Retrieval, Procupravit
ASCR and CSIC (Spain) bilateralMultifocus and multimodal image fusion techniqueupravit
GLuar/2014/FTMK(1)/A00004A New 3D Descriptors of Synthetic Drug Molecularupravit
14-11402PBivariate long memory analysis of financial timeupravit
102/95/13783D Shape Reconstruction from Intensity Imagesupravit
FP7-SSH-2013-2Financial Distortions and Macroeconomic Performaupravit
FP7-SSH-2013-2Financial Distortions and Macroeconomic Performaupravit
1897-N25 Modeling vague quantifiers in mathematical fuzzupravit
LA09027 - INGOIFAC - Activity in the IFAC TC on Nonlinear Systupravit
Contract ENS2010/UTIA with Skoda Auto, a.s.upravit
Strategie AV21Hopes and Threats of Digital Eraupravit
GA13-02149S Control of complex systemsupravit
GA14-2412195Dynamic correlations and financial market riskupravit
6002General contract about cooperation in the area oupravit
675999iTEAM - Interdisciplinary Training Network in Muupravit
GAUK, No. 1094216Extraction and application of independent set ofupravit

Výsledky Soutěže o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA 2012

KATEGORIE: Publikace všeobecné

1. cena

Bartels S., Kružík M.: An efficient approach to the numerical solution of rate-independent problems with nonconvex energies. In: Multiscale Model. Simul., vol. 9, No. 3, pp. 1276-1300, 2011

Brzeźniak, Z., Ondreját, M.: Weak Solutions to Stochastic Wave Equations with Values in Riemannian Manifolds. In: Communications in Partial Differetial Equations, 36: 1624-1653, 2011

Práce přihlášené do Soutěže o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA 2012

(v abecedním pořadí podle prvního autora)

Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace