Ústav teorie informace a automatizace

Žadný

Models with strictly bounded noise

A state space model is frequently used for a description of real systems. Usually, some state variables are hidden and cannot be measured directly and some model parameters are unknown. Then, the need for learning, i.e., the state filtering and parameter estimation, arises. Probabilistic models provide a suitable description of the always uncertain reality and call for such approaches as Bayesian learning. Uncertainties are standardly modelled by the Gaussian distribution. This leads to Kalman-filter-based algorithms.

Current projects:

Car transport: Fuel consumption optimization

This research project aims at optimization of fuel consumption both from the economical and ecological points of view.

Contact:

 

Novinky

10th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty, Liblice, Czech Republic, Sept. 15th-18th 2007 - 15.09.2007

The Czech-Japan seminar have become already a traditional meeting of scientists whose research interests concern methods for decision support in environment with uncertainty and their application in economics and engineering. Seminars are regularly held alternatively in Japan and the Czech Republic since 1999.

13
7th International Workshop on Multiple Clasifier Systems - 22.05.2007
MCS 2007

MCS 2007 is the seventh workshop in a well-established series of meetings providing an international forum for the discussion of issues in multiple classifier system design.

The aim of the workshop is to bring together researchers from diverse communities dealing with this topic, including neural network, pattern recognition, machine learning and statistics.

MCS 2007 will focus in particular on the application of multiple classifier systems in biometrics.

9
Cena předsedy Grantové agentury ČR 2007 udělena Janu Flusserovi - 28.02.2007
Jan Flusser

V roce 2007 byla udělena Cena předsedy Grantové agentury ČR 2007 prof. Ing. Janu Flusserovi, DrSc. za projekt - Fúze digitálních obrazů nelineárních zobrazovacích modelů

z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Spoluřeššitelka: Ing. Stanislava ŠŠimberová, CSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

1
7th Workshop on Uncertainty Processing held in Mikulov, Czech Republic, 16 - 20th September, 2006 - 16.09.2006

A series of Workshops on Uncertainty Processing (WUPES) was held in the Czech Republic in 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, and 2003. Like the previous meetings the forthcoming Workshop will foster creative intellectual activities and the exchange of ideas in an informal atmosphere. Therefore we will keep the number of participants limited (about 40). Contributions belonging to the various fields of uncertainty processing are invited.

13
The third European Workshop on Probabilistic Graphical Models (PGM'06) - 12.09.2006
The European Workshop on Probabilistic Graphical Models (PGM) is a biennial workshop that brings together researchers interested in all aspects of graphical models for probabilistic reasoning, decision making, and learning. PGM'06 is the third edition of the workshop. For more information see the PGM'06 homepage.
46

Porovnání záznamů o projektech

Následující tabulka obsahuje ty projekty řešené v ÚTIA AV ČR, v.v.i., které jsou obsaženy v databázi hospodářsko-správního oddělení, ale přitom nejsou uvedeny na webových stránkách ústavu. Porovnání obou databází je provedeno podle identifikačního kódu projektu (první sloupec tabulky) - je tedy možné, že v tabulce najdete i projekt již uvedený na ústavním webu, protože je v některé databázi nesprávně uveden kód projektu.

  • Pokud projekt z tabulky není zanesen na webových stránkách ústavu, doplňte ho pomocí odkazu na konci řádku. Případně o toto doplnění požádejte správce WWW z Vašeho oddělení.
  • Pokud je projekt zanesen na webových stránkách ústavu, ale identifikační kódy se liší, nalezněte příslušný záznam na ústavním webu a opravte v něm identifikační kód.
  • Pokud jste si zcela jisti, že identifikační kód projektu je správně v záznamu na ústavním webu, požádejte J. Marešovou jmaresov@utia.cas.cz o opravu kódu v databázi hospodářsko-správního oddělení.

KódLeaderNadpisOdKomuOps
IAA1075402OutrataVariational Analysis in Nonsmooth Problems of Mathematical Physics20042007add
ME 8/2005-06GajData-driven Modelling for Decision-making Support and Process Monitoring20052006add
KJB100300502KroupaFormal Theories of Mathematical Structures with Vagueness20052007add
LA 282BakuleIFAC - Working Activity in Technical Committee on Large Scale Complex Systems20062008add
PLATO-N, AST5-CT-2006-030717KočvaraA PLAtform for Topology Optimisation incorporating Novel, Large-Scale, Free Material Optimisation and Mixed Integer Programming Methods20062007add
VF20102012010SaicFOTOIDENT - Rozvoj metod zkoumání fotografií v digitální i analogové formě za účelem zjištění, zda v obrazovém záznamu byly provedeny dodatečné zásahy20102012add
FR-TI3/429KárnýTIP_Výzkum a vývoj řídicího systému pro výrobní linky nasávané techniky20112011add
P201/12/0295OutrataVariational and numetical analysis in nonsmooth continuum mechanics20122014add
MaToMUVIKroupaMathematical Tools for the Management of Uncertain and Vague Information20132016add
CZ.1.07/2.3.00/20.0296Šmíd 20132015add
14-24129SBaruníkDynamic correlations and financial market risk20142016add
621217KadlecPANACHE - Pilot line for Advanced Nonvolatile memory technologies for Automotive microControllers,High security applications and general Electronics20142017add
621221KadlecTHINGS2DO - THIN but Great Silicon 2 Design Objects20142017add
621429KadlecEMC2 - Embedded Multi-Core Systems for Mixed Criticality Applications in Dynamic and Changeable Real-Time Environments20142017add
621439KadlecALMARVI - Algorithms, Design Methods, and Many-Core Execution Platform for Low-Power Massive Data-Rate Videoand Image Processing20142017add
621439ZitováALMARVI - Algorithms, Design Methods, and Many-Core Execution Platform for Low-Power Massive Data-Rate Videoand Image Processing20142017add
15-34650LNogueraModeling vague quantifiers in mathematical fuzzy logic20152017add
16-09190SKočendaFinancial sectors, sistemic risk and economic fluctuations20162018add
16-34894LKružíkVariational Structures in Thermomechanis of Solids20162018add
7AMB16AT015KružíkThermomechanics of Solids: Modeling, analysis, and Simulations20162017add
VH20172018014ZitováCEVU - Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Policie ČR20172018add

Plán seminářů 2015

2.2.Miroslav Kárný
2.3 
6.4. Vladimíra Sečkárová
4.5. Václav Šmídl
1.6.Jan Šindelář 
7.9.Ondřej Tichý
5.10.Pavel H

Electrical drives: sensorless control

Electrical drives are part of everyday world. While the technology for their control is well known and reliable, new challenges are comming with new technology and new requirements. The always present pressure for better reliability, safety and cost of production and operation are the driving force for inovation.

The electrical drives are also good laboratory to test new theoretical results. We apply the results of reasearch in areas of:

Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace