Ústav teorie informace a automatizace

Žadný

Citační a referenční data

Knihovna pro čtenáře

Některé následující služby jsou dostupné pouze z ÚTIA se správným nastavením proxy. Mimo budovu ÚTIA je nutné mít nainstalovanou VPN a stejné nastavení. Samotné zalogování do webu ÚTIA tyto služby nezpřístupňuje.

Jak nastavit proxy server pro přístup do placených databází

Databáze planecené z prostředků ÚTIA vyžadují mít správně nastavený počítač.
Je nutné mít nastavounou tzv. proxy na ribana.utia.cas.cz a port na 8000.

Nastavení ve Firefoxu:

Tituly dostupné v elektronické verzi

Zpřístupnění časopisů vám umožní správně nastavený proxy server.

Fyzické katalogy

Katalog knihovny ÚTIA - vyhledávání v knihovním systému Aleph 500.

Souhrnný katalog Adademie věd - vyhledávání v knihovnách všech pracovišť AV ČR, systém Aleph 500.

Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace