Ústav teorie informace a automatizace

Žadný

Proceedings

The workshop papers appear in Decision Making with Multiple Imperfect Decision Makers edited by T.V.Guy and M.Kárný and D.Wolpert, published by the Institute of Information Theory and Automation (2010), ISBN 978-80-903834-5-6. The electonic copies of the papers are given below.

Registration

The workshop is being held under the auspices of the Twenty-fourth Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2010).

Please visit the NIPS Registration page (https://nips.cc/login.php) for more information and workshop registration.

Citační a referenční data

Knihovna pro čtenáře

Některé následující služby jsou dostupné pouze z ÚTIA se správným nastavením proxy. Mimo budovu ÚTIA je nutné mít nainstalovanou VPN a stejné nastavení. Samotné zalogování do webu ÚTIA tyto služby nezpřístupňuje.

Jak nastavit proxy server pro přístup do placených databází

Databáze planecené z prostředků ÚTIA vyžadují mít správně nastavený počítač.
Je nutné mít nastavounou tzv. proxy na ribana.utia.cas.cz a port na 8000.

Nastavení ve Firefoxu:

Tituly dostupné v elektronické verzi

Zpřístupnění časopisů vám umožní správně nastavený proxy server.

Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace