Ústav teorie informace a automatizace

Pro všechny

Registration

The workshop is being held under the auspices of the Twenty-fourth Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2010).

Please visit the NIPS Registration page (https://nips.cc/login.php) for more information and workshop registration.

Citační a referenční data

Knihovna pro čtenáře

Některé následující služby jsou dostupné pouze z ÚTIA se správným nastavením proxy. Mimo budovu ÚTIA je nutné mít nainstalovanou VPN a stejné nastavení. Samotné zalogování do webu ÚTIA tyto služby nezpřístupňuje.

Jak nastavit proxy server pro přístup do placených databází

Databáze planecené z prostředků ÚTIA vyžadují mít správně nastavený počítač.
Je nutné mít nastavenou tzv. proxy na ribana.utia.cas.cz a port na 8000.

Nastavení ve Firefoxu:

Menu -> Možnosti
Záložka Rozšířené, podzáložka Síť, tlačítko Nastavení připojení ...
Ruční nastavení proxy serverů ...
HTTP proxy: ribana.utia.cas.cz, Port: 8000
+ zaškrtnout "Pro všechny protokoly používat tento proxy server"

 

Tituly dostupné v elektronické verzi

Zpřístupnění časopisů vám umožní správně nastavený proxy server.

Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace