Ústav teorie informace a automatizace

Pro všechny

Pojmy

RIV - Rejstřík informací o výsledcích, bližší informace naleznete zde.

 

Typy publikací dle formy zveřejnění a jejich začlenění do databáze

Typy publikací

A - Abstrakt
B - Monografie, kniha (jako celek)*
C - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)

D - Disertace
E - Elektronický dokument
G - Konferenční sborník (zahraniční konference)
*

Časopisy dostupné v ÚTIA knihovně v tištěné verzi

Seznam časopisů naleznete v přiloženém souboru.

Knihovna

Knihovna ÚTIA zajišťuje přístup ke knihám a časopisům ve vlastních fondech a ve fondech ostatních knihoven v České republice i v zahraničí. Dále zajišťuje přes internet přístup k elektronickým verzím knih a časopisů a k referenčním a citačním databázím.

Bayesian Dynamic Decision Making

Dynamic decision making (DM) maps knowledge into DM strategy, which ensures reaching DM aims under given constraints. Under general conditions, Bayesian DM, minimizing expected loss over admissible strategies, has to be used. Existing limitations of the paradigm impede its applicability to complex DM as:

  1. Complexity of the information processing often crosses resources accessible.
  2. Quantification of domain-specific knowledge, aims and constraints is weakly supported. It concerns mapping of domain-specific elements on probabilistic distributions (pd).
  3. Methodology of the DM with multiple aims is incomplete.

The research aims to overcome these problems. It relies on distributed DM and fully probabilistic design (FPD) of strategies. The goal is to build a firm theoretical background of FPD of distributed DM strategies. Besides, it will enrich available results and unify them into internally consistent theory suitable for a flat cooperation structure.

This aim implies the main tasks:

  1. Inspection of conditions leading to FPD
  2. Extension of FPD to design with sets of ideal pds
  3. Design of computerized conversion of knowledge and aims into environment-describing and ideal pds
  4. Elaboration of theoretical framework for selecting cooperation tools

 

 

Active projects

Former projects

Application-oriented projects

In general, research activities in the department are always motivated by real-world application. Projects listed on this page are those that goes beyonds academic considerations and actually implemented the developed algorithms in real environment. List of theoretical projects is available here

List of former application-oriented projects

Clusters of Research Oriented Activities

Bayesian Dynamic Decision Making

Dynamic decision making (DM) maps knowledge into DM strategy, which ensures reaching DM aims.

Financial Econometrics

Field characteristic

A research in the financial econometrics is on the cutting edge of the current research. Financial markets have very complex nature and cannot be easily understood using simple, tractable models. Thus the financial markets are investigated from the various perspectives.

Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace