Ústav teorie informace a automatizace

Pro všechny

Jak nastavit proxy server pro přístup do placených databází

Databáze planecené z prostředků ÚTIA vyžadují mít správně nastavený počítač.
Je nutné mít nastavenou tzv. proxy na ribana.utia.cas.cz a port na 8000.

Nastavení ve Firefoxu:

Menu -> Možnosti
Záložka Rozšířené, podzáložka Síť, tlačítko Nastavení připojení ...
Ruční nastavení proxy serverů ...
HTTP proxy: ribana.utia.cas.cz, Port: 8000
+ zaškrtnout "Pro všechny protokoly používat tento proxy server"

 

Tituly dostupné v elektronické verzi

Zpřístupnění časopisů vám umožní správně nastavený proxy server.

Fyzické katalogy

Katalog knihovny ÚTIA - vyhledávání v knihovním systému Aleph 500.

Souhrnný katalog Adademie věd - vyhledávání v knihovnách všech pracovišť AV ČR, systém Aleph 500.

Návod na nahlášení publikace

  • Jaké druhy publikací se nahlašují? - seznam zde.
  • Typy publikací - seznam zde.
  • Jméno, heslo pro přihlášení je k dispozici v knihovně.

Pojmy

RIV - Rejstřík informací o výsledcích, bližší informace naleznete zde.

 

Typy publikací dle formy zveřejnění a jejich začlenění do databáze

Typy publikací

A - Abstrakt
B - Monografie, kniha (jako celek)*
C - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)

D - Disertace
E - Elektronický dokument
G - Konferenční sborník (zahraniční konference)
*

Časopisy dostupné v ÚTIA knihovně v tištěné verzi

Seznam časopisů naleznete v přiloženém souboru.

Knihovna

Knihovna ÚTIA zajišťuje přístup ke knihám a časopisům ve vlastních fondech a ve fondech ostatních knihoven v České republice i v zahraničí. Dále zajišťuje přes internet přístup k elektronickým verzím knih a časopisů a k referenčním a citačním databázím.

Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace