Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

MTR

Compositional models for data mining

Zahájení: 
2018
Ukončení: 
2019
Identifikační číslo: 
MOST-18-04
Typ projektu (EU): 
other
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Publikace ÚTIA: 
seznam
08.01.2019 - 14:13

Aplikace matematiky II

Fakulta: 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
letní
Vyučován: 
Ano

Obsah přednášky:

  1. Diferenciální rovnice popisující difuzní procesy.
  2. Diferenciální rovnice popisující difuzně-reakční jevy.
  3. Matematický úvod do mechaniky kontinua.
11.12.2018 - 09:29

Úvod do analýzy v komplexním oboru

Fakulta: 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
zimní
Vyučován: 
Ano

Obsah přednášky: Komplexní čísla, rozšířená Gaussova rovina, komplexní funkce reálné a komplexní proměnné, derivace komplexní funkce komplexní proměnné, konformní zobrazení, integrál komplexní funkce, Cauchyho věty, Cauchyho vzorce, číselné řady, posloupnosti a řady funkcí, mocninné řady, Taylorovy řady, Laurentovy řady, klasifikace singulárních bodů, rezidua, reziduová věta. Obsah cvičení: Praktické příklady, také pomocí matematických systémů. Mathematica a Matlab.

11.12.2018 - 09:27

Cena Akademie věd ČR pro Jiřího Outratu

Doc. Ing. Jiří V. Outrata, DrSc. obdržel  Cenu Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Jeho oceněné výsledky se týkají matematické analýzy tzv. nehladkých a mnohoznačných zobrazení. Tyto výsledky významně přispívají k dalšímu rozvoji matematiky jakožto vědecké discipliny, mají též široké praktické uplatnění v průmyslu a ekonomii.
26.10.2018 - 20:39

Berta Grimau, Ph.D.

Pozice: 
postdoc
Kontakty
Místnost: 
Telefon: 
266053415
Mail: 
Odborné zájmy: 
Semantics of plurals, plural logic, higher-order logic, formal metaphysics, semantics of graded predicates, vagueness.

Short bio:

16.01.2019 - 12:33

6th Workshop on Variational Analysis and Optimization, Mariánská

Workshop on Variational Analysis and Optimization is an annual workshop organized by members of the Czech Academy of Sciences. It is an informal meeting of people interested in various topics of optimization theory. It combines a mathematical program in the afternoon/evening with a free program in the morning/early afternoon, when one can enjoy the beautiful scenery, go hiking, skiing or just discuss mathematics. Because of its location on the Czech-German border, it is suited mainly for Czech and German researchers.

Useful information

27.09.2018 - 19:32

Fero Matúš passed away

On Thursday, May 17, 2018, Ing. František Matúš, CSc., a Member and former Deputy Chair of the Board of the Institute of Information Theory and Automation, passed away. By his death, the Institute is losing a distinguished researcher in the field of Information Theory, whose professional interests covered not only Probability Theory but also Algebra, Cryptography, and Matroid Theory.

17.09.2018 - 16:25

Logic for Computer Science

Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Typ kurzu: 
bakalářský
magisterský
Semestr: 
letní
Vyučován: 
Ano
Mathematical logic develops and explores flexible formal languages and various concepts of consequence. Many of its results can be used in pratical applications, especially in modeling and solving problems in the field of (theoretical) computer science. The aim of this course is to introduce basic concepts of classical and non-classical logics and their potential for applications in computer science.
23.02.2018 - 09:40

Využití stochastických optimalizačních úloh a modelů rovnováhy v analýze portfolií a energetických financích

Zahájení: 
2018
Ukončení: 
2020
Identifikační číslo: 
18-04145S
Typ projektu (EU): 
other
Zaměření projektu.: 
teoretický
Publikace ÚTIA: 
seznam
31.05.2018 - 13:00

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - MTR