Ústav teorie informace a automatizace

MTR

Logic for Computer Science

Oddělení: 
MTR
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
bakalářský
magisterský
Semestr: 
letní
Mathematical logic develops and explores flexible formal languages and various concepts of consequence. Many of its results can be used in pratical applications, especially in modeling and solving problems in the field of (theoretical) computer science. The aim of this course is to introduce basic concepts of classical and non-classical logics and their potential for applications in computer science.

Utilization of Stochastic Optimization and Equilibrium Models in Portfolio Selection and Energy Finance

Vedoucí projektu: RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Oddělení: MTR
Podporováno (ID): 18-04145S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2018 - 2020

Jevy lokalizace v materiálech s tvarovou pamětí: experimenty a modelování

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
Oddělení: MTR
Podporováno (ID): GACR 18-03834S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2018 - 2020

Thermomechanics of Solids: Modeling, Analysis, and Simulations

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
Oddělení: MTR
Podporováno (ID): 7AMB16AT015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání: 2016 - 2017
Další informace: zde

Variational Structures in Thermomechanics of Solids

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
Oddělení: MTR
Podporováno (ID): GF16-34894L
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2016 - 2018
Další informace: zde

Mathematical Modelling of Intransitive Preferences

Vedoucí projektu: Mgr. Miroslav Pištěk, Ph.D.
Oddělení: MTR
Podporováno (ID): GA17-08182S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2017 - 2019

Advanced mathematical methods for dissipative evolutionary systems

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
Oddělení: MTR
Podporováno (ID): GA17-04301S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2017 - 2019
Další informace: zde

Reasoning with graded properties

Vedoucí projektu: Carles Noguera, Ph.D.
Oddělení: MTR
Podporováno (ID): GA18-00113S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2018 - 2020

First-order many-valued logics

Vedoucí projektu: Carles Noguera, Ph.D.
Oddělení: MTR
Podporováno (ID): CONICET-16-04
Poskytovatel: Interní podpora projektů mezinárodní spolupráce AVČR
Trvání: 2017 - 2018

Predicate graded logics and their applications to computer science

Vedoucí projektu: Carles Noguera, Ph.D.
Oddělení: MTR
Podporováno (ID): GA17-04630S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2017 - 2019
Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace